Metsänhoitoa ilmastokestävästi – Uusi opetusmateriaali metsäopetukseen

maanantai, 26.04.2021

Tapion kokoama opetusmateriaali ilmastokestävästä metsätaloudesta on valmistunut. Materiaali kokoaa tämän hetken tietämystä ilmastokestävästä metsänhoidosta ja auttaa lukijaa käsittelemään metsissä tapahtuvia muutoksia sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen näkökulmasta.

Ilmastonmuutos lisää epävarmuutta metsänhoidon tavoitteiden toteutumiseen. Alalla käydään parhaillaan keskustelua siitä, miten metsiämme tulisi käsitellä ilmastokestävyys huomioiden. Metsänomistajilla ja metsäammattilaisilla on tärkeää olla realistinen kuva siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia ilmastonmuutos tuo metsätalouden harjoittamiseen.

Hiljattain julkaistu koulutusmateriaali kasvattaa lukijan ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista käytännön metsätalouteen ja metsänhoitoon. Materiaali on tarkoitettu metsäalan opetukseen, mutta se toimii hyvänä tietopankkina kaikille ilmastokestävästä metsänhoidosta kiinnostuneille. Materiaali pohjautuu Tapion koordinoimaan Metsänhoidon suositukset -kokonaisuuteen.

Uusi opetusmateriaali perustuu riippumattomaan tutkimustietoon metsänhoidon hyvistä käytännöistä. Jokaisen metsäalalla toimivan on tärkeää päivittää omaa osaamistaan säännöllisesti", sanoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Törmänen Tapiosta.

Opetusmateriaali julkaistiin 24.2.2021 pidetyssä webinaarissa. Materiaalin löydät hankkeen kotisivuilta. Tiiviin verkkomuotoisen opetusmateriaalin lisäksi hankesivuilta löytyy materiaalin vapaasti ladattava PowerPoint-versio lähteineen sekä materiaalipankki, joiden avulla lukija voi syventää omaa osaamistaan.

Tapion yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat toimineet Metsäkoulutus ry, Koneyrittäjät, Meto – Metsäalan asiantuntijat ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Teollisuusliitto.

Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Metsänhoidon ilmastoasiantuntija Tiina Törmänen, Tapio, tiina.tormanen(a)tapio.fi, puh. 0504664510

https://tapio.fi/ilmastokestava-metsatalous-opetusmateriaali-metsaalan-opettajille/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.