Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys on tulevaisuudessa moniulotteinen ilmiö

maanantaina, 27.03.2017

Tulevaisuudessa metsänhoitoyhdistyksen jäsen haluaa helposti saatavilla olevia puukaupallisia palveluita. Jäsen toivoo yhdistyksen edistävän biotaloutta, vähentävän kuitupuun ylitarjontaa sekä lisäävän luonnon monimuotoisuutta.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenen tulevaisuutta ei ole ennen tutkittu. Pakollisen metsänhoitomaksun poistumisen myötä jäsenyydestä on tullut vapaaehtoista. Aineistossa on Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry:n toiminta-alueella metsää omistavan yli 700 henkilön näkemys tulevaisuudesta. Tutkimuksessa on käytetty tulevaisuusajattelun peruselementtejä eli kommunikointia, ennakointia ja innovointia. Naismetsänomistajien tarpeet ja toiveet tulevaisuuden suhteen poikkeavat verrattuna miehiin. Tulevaisuudessa etämetsänomistajien määrä lisääntyy ja yhä usempi jäsen asuu kaupungeissa. Lisäksi jäsenet ovat halukkaita asioimaan sähköisesti yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen on otettava näitä asioita huomioon suunnitellessaan keskipitkän ja pitkän aikavälin strategioita.

Monitavoitteisten metsänomistajien lisääntyessä tarvitaan entistä segmentoivampaa markkinointia. Metsäammattilaisten pitää osata kertoa paremmin asiantuntijuudestaan. Jäsenet ovat yhä koulutetumpia ja tietoa osataan etsiä.

Tämä opinnäytetyö on tehty osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelmassa. Työn tilaaja on Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa ry ja Metsämiesten Säätiö on myöntänyt hankkeelle apurahan.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Tatjana Eskolin, tatjana.eskolin(at)mhy.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.