Metsäplantaasien ekosysteemipalveluita käsittelevän opinnäytetyön kenttämatka Uruguayhin

tiistaina, 30.05.2017

Metsämiesten Säätiö myönsi 600 € avustusta gradumatkaani Uruguayihin. Teen gradun UPM:n Uruguayn plantaasien ekosysteemipalveluista käyttäen UPM:n keräämää dataa, eikä siihen sisälly varsinaista kenttätyöosiota. Uruguayn matkan alkuperäinen tarkoitus oli haastatella UPM:n paikallisen sisaryhtiön Forestal Orientalin väkeä datan sisällöstä, siitä miten se on kerätty, millä menetelmillä, sekä miten Forestal Oriental yleisesti monitoroi ympäristöarvoihin liittyviä muuttujia ja sisällyttää niitä omiin ohjeistuksiinsa. Lisäksi tärkeä tavoite oli ns. todellisuuskatsaus tutustumalla plantaaseihin ja niihin liittyvään maankäyttöön todellisuudessa, eikä vain saamani datan muodossa.

Todellisuudessa gradumatka osoittautui huomattavasti tärkeämmäksi kuin oli aikaisemmin oletettu. Gradumatka toteutui maaliskuun lopussa 19.3.-31.3.2017. Alkuperäisenä tarkoituksena oli saada data Uruguaysta ennen matkaani, mutta datan saaminen Suomesta käsin osoittautui haasteeksi. Uruguayssa vierailin pääosan ajasta Paysandússa, joka on pieni kaupunki noin 130 kilometriä pohjoiseen Fray Bentosin sellutehtaasta. Paysandússa sijaitsee Forestal Orientalin ympäristötiimi, joka vastaa ympäristöarvoihin liittyvästä datasta. Paikan päällä sain luotua henkilökohtaiset kontaktit avainhenkilöihin ja pystyin esittämään selkeämmin gradun tavoitteet ja tarpeet datan osalta.

Sain pääosan tarvitsemastani datasta vierailun aikana, ja loppuosia olen saanut matkan jälkeen Uruguayssa luomiltani kontakteilta. Koko gradumatka ei mennyt datan kanssa painimiseen, vaan pääsin myös kenttävierailuille. Plantaasivierailujen lisäksi kävin Fray Bentosin sellutehtaalla, parilla koevaluma-alueelle, joissa mitattiin plantaasien vaikutusta veden virtaukseen, ja UPM:n Montevideon toimistolla.

Yleisesti ottaen gradumatka oli onnistunut ja hyvin opettavainen. Jälkikäteen ajatellen matka Uruguayihin oli graduprosessin kannalta kriittinen. En usko, että olisin saanut vastaanvantasoista dataa ja ymmärrystä plantaasimetsien merkityksestä ilman käyntiä Uruguayssa. Olen kiitollinen Metsämiesten Säätiön tuesta matkan toteuttamiseksi.

Lisätietoja:

Metsätieteiden kandidaatti Antti Luoma, Helsingin Yliopisto, antti.a.luoma(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.