Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäsuhteet vaikuttavat metsien käyttöön

maanantaina, 27.01.2020

Metsämiesten Säätiön rahoittama Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke käynnistyi syksyllä 2019. Kolmivuotisessa hankkeessa tutkitaan metsäsuhteita, niiden muutosta ja tuotetaan arvioita metsäsuhteiden tulevaisuuskuvista.

Hankkeen tutkijoista VTT, metsänhoitaja Jaana Laine tutkii instituutioiden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon metsäsuhteita, tohtorikoulutettava YTM, metsätalousinsinööri Tuulikki Halla ammatillisia metsäsuhteita ja tohtorikoulutettava FM Reetta Karhunkorva metsänomistajien metsäsuhteita. Hankkeella on ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii FT, dosentti, kehittämisjohtaja Leena Paaskoski Suomen Metsämuseo Lustosta.

Hankkeen tutkimusaineisto koostuu tutkijoiden tekemistä haastatteluista ja laajasta Suhteeni metsään -kirjoituskeruusta, joka käynnistettiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Luston kanssa 15.1.2020. Kirjoituskeruu kestää 15.10.2020 saakka. Tutkimusaineistosta muodostetaan laaja tietovaranto, joka on jatkossa myös muiden tutkijoiden käytössä.

Metsäsuhteet ovat suomalaista metsäkulttuuria, joka muodostuu yksilöiden ja yhteisöjen metsään liittyvistä, sosiaalisissa yhteyksissä jakamista toimintatavoista ja arvoista. Metsäsuhteiden ymmärtäminen on tärkeää. Metsäsuhteissa ilmenevät käsitykset, merkitykset, arvot, käytännöt ja toimintatavat, joita kohdistamme metsiin ja jotka vaikuttavat metsien käyttöön.

Lisätietoja:

VTT, MH Jaana Laine, yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin
yliopisto, jaana.laine(at)helsinki.fi, puh. 0408445877

Tutkimushankkeen internetsivu https://metsasuhteita.fi/tutkimus/, Suhteeni metsään -kirjoituskeruu
https://www.finlit.fi/metsa

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.