Metsätalousinsinööriopetus vastaa työelämän tarpeisiin

torstaina, 22.12.2016

Metsätalousinsinöörinopetusta antavat ammattikorkeakoulut kehittivät vuoden 2016 hankkeessaan korkeakoulujen sekä korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Koulujen yhteinen työ keskittyi keskeisiin opetuksen ydinalueisiin metsänhoidosta liiketoimintaan.

Hankkeella kehittettiin ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa kehityksen megatrendejä ja opetussuunnitelmansa kehitystarpeita sekä opetuksen sisältöä ja menetelmiä (mm. ydinosaaminen, pedagogiset ratkaisut ja verkko-opetus). Lisäksi parannettiin työelämävastaavuutta ja lisättiin ammattikorkeakoulujen opettajien yhteistä yhteistyötä ja oppimista.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 25 opettajaa sekä työelämän edustajia kaikkiaan neljässä osahankkeessa: metsän- ja luonnonhoito, metsäninventointi ja – suunnittelu, puunhankinta sekä metsätalouden liiketoiminta ja johtaminen. Työskentely perustui yhteisiin kehittämispäiviin sekä toimintaan yhteisillä verkkoalustoilla.

Osahankkeiden työskentely kattoi laajasti opetukseen liittyviä asioita ydinosaamisesta opetusmenetelmiin, opetussuunnitelmasta osaamisen todentamiseen. Muita tärkeitä teemoja olivat: työelämäläheisyys opetuksessa, uudet sähköiset palvelut opetuskäytössä, opetuksen hyvät käytänteet ja yhteiset tehtäväpankit.

Hankkeen innoittamana korkeakoulut päättivät hakea hankkeelle jatkoa vuodelle 2017. Lisäksi puunhankinnan osahanke päätti hakea lisärahoitusta puunhankinnan opetusmateriaalien kehittämiseksi. Aiheiksi valikoituivat erilaisten leimikoiden poistuma-arvion tekeminen ja katkonnan ohjaus.

Metsämiesten Säätiön rahoittamaan hankkeeseen osallistuivat kaikki metsätalousinnöörikoulutusta antavat ammattikorkeakoulut: Hämeen ammattikorkeakoulu, Karelia, Lapin ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu,Yrkeshögskolan Novia ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Yliopettaja Pasi Pakkala, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy, pasi.pakkala(at)mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.