Metsätietoa toimittajille sekä journalistiopiskelijoille

keskiviikkona, 01.02.2017

Suomen Metsäyhdistys järjesti vuoden 2016 aikana laajaa yhteistyötä tiedotusvälineiden toimittajien ja toimittajaopiskelijoiden kanssa. Toiminnalla tavoitettiin kymmeniä suomalaisia journalistisen työn tekijöitä. Metsäyhdistyksen toimittajamatka suunnattiin viime vuonna Ruotsiin. Matka tehtiin 29.9.–1.10. ja sen teemana oli metsäteollisuuden murros.

Tutustumiskohteita olivat Metsä Boardin Husumin tehdas Örnsköldsvikissä, Älgens Hus -hirvitila Bjurholmissa sekä SCA:n toiminta Sundsvallin alueella, käyntikohteina yhtiön Bogrundetin taimitarha, sellutehdas ja sen meneillään oleva suurinvestointi sekä Tunadalin saha ja sen investointi. Lisäksi tutustuttiin yksityismetsätilaan ja sen hakkuukohteeseen Ljustorpissa metsänomistajien Norrskog-yhdistyksen opastuksella. Matkalla tavattiin myös Örnsköldsvikin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Sveaskogin suojelujohtaja, Sekab-hankkeen varatoimitusjohtaja sekä Skogsindustrierna rf:n metsäjohtaja.

Matkalle osallistui 14 toimittajaa ja kahdeksan metsäsektorin edustajaa, joista Metsäyhdistyksen edustajien lisäksi kolme oli mukana koko matkan ajan. Tiedotusvälineistä edustettuina olivat STT, Metsälehti, Paperi ja puu, Nykypäivä, Iisalmen Sanomat, Diaidea Oy, Kauppalehti, Tekniikka&Talous, Karjalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Metsänhoitaja ja Aarre. Lisäksi mukana oli kaksi freelance-toimittajaa, joiden kautta matkasta julkaistiin artikkeleita muun muassa Helsingin Sanomissa.

Toimittajilta kerätyn palautteen keskiarvo nousi 4,21:ään asteikolla 1–5. Kysymys, joka parhaiten vastasi nimenomaan Metsäyhdistyksen osuutta matkan järjestelyissä (matkajärjestelyiden yleinen taso) sai huippuarvosanan 4,85. Myös avoimien kommenttien perusteella matka onnistui ja vastasi osanottajien tavoitteita hyvin.

Matkaa ovat rahoittaneet paitsi Metsämiesten Säätiö, myös Suomen Metsäsäätiö, matkalaiset itse ja matkajärjestelyissä mukana olleet yhteistyökumppanit – tällä kertaa myös ruotsalaiset yhteistyötahot.

Journalistiopiskelijoiden metsäpäivä

Journalistiopiskelijan metsäpäivä järjestettiin yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun uutis- ja ajankohtaisjournalismin kurssin kanssa. Päivä järjestettiin 17. toukokuuta Lohjalla ja sen ympäristössä.

Päivään kuului sekä luentoja että maastokäyntejä. Käyntikohteita olivat Metsä Woodin Kerto-tehdas, Sappin tehdas ja metsäkohde Lehmijärvellä, missä esiteltiin koneellista puunkorjuuta. Lisäksi kuultiin alustus metsien mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Matkaan osallistui 25 opiskelijaa. Palautelomakkeen palautti 19 opiskelijaa. Kaikkien vastausten yhteenlaskettu keskiarvo on 3,60 asteikolla 1–5, missä 1 tarkoitti huonoa ja 5 hyvää. Avoimen palautteen mukaan matka onnistui hyvin ja erityisen hyvänä opiskelijat pitivät metsäkohdetta. Myös Haaga-Helia oli tyytyväinen tapahtumaan ja piti järjestämistä hyvänä uudemmankin kerran, mutta ei ehkä kuitenkaan joka vuosi.

Metsämiesten Säätiön lisäksi päivää rahoittivat Suomen Metsäsäätiö ja kohdeisännät kukin omalta osaltaan.

Suomen Metsäyhdistyksen toimittajayhteistyön tavoite on turvata suomalaisten tuki metsien kestävälle käytölle ja siihen perustuvalle elinkeinotoiminnalle. Toimittajat ovat tässä avainasemassa ja tavoitteena on pitää erityistä huolta heidän metsätalouden perustiedoistaan sekä informoida heitä ajankohtaisista metsäkysymyksistä.

Metsäbiotalouden Tulevaisuuskuvasto

Metsäbiotalouden Tulevaisuuskuvasto kertoo, mihin metsäbiotalous on menossa.

Osana metsäbiotaloutta koskevaa viestintää Suomen Metsäyhdistyksessä valmistui toimintavuoden aikana Metsäbiotalouden Tulevaisuuskuvasto, jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja palveluiden kautta antaa kuvaa siitä, mihin metsäbiotalous on menossa.

Tulevaisuuskuvasto on verkkopohjainen, suomeksi ja englanniksi julkaistava verkkosivusto. Siinä esitellään uuden metsäbiotalouden tuotteita ja palveluita systematisoidusti ja luokitellusti. Kunkin tuotteen tai palvelun Tiedote esittely koostuu muutaman rivin kuvauksesta, luokituksesta, linkeistä lisätietoon, julkaisu- ja päivityspäivämääristä, yhteyshenkilön sähköpostiosoitteesta, kuhunkin tuotteeseen tai palveluun liittyvästä palautekanavasta ja mahdollisista kuvista ja kaavioista.

Esitys kytkeytyy sosiaaliseen mediaan ja on luonteeltaan interaktiivinen siten, että käyttäjät ja yritykset voivat ehdottaa Kuvastoon päivityksiä ja lisäyksiä. Varsinaista mainontaa sivulla ei kuitenkaan ole. Tuotteita ja palveluita esitellään kaikkialta maailmasta.

Kuvasto valmistui joulukuussa 2016 ja se sisältää vajaa 50 tuotteista ja palveluista kertovaa korttia. Kuvasto julkistetaan alkuvuodesta 2017. Kuvaston tekemistä ovat rahoittaneet paitsi Metsämiesten Säätiö, myös MMM.

Jatkossa kuvastoa päivitetään säännöllisesti uusista tuotteista ja palveluista kertovilla korteilla. Tätä työtä tehdään ulkopuolisella työvoimalla tuntityönä.

Lisätietoja:

Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys, hannes.mantyranta(at)smy.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.