Metsäyrittäjä uudistuu yhteistyöllä

torstaina, 26.10.2017

Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa on toteutettu sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpajoja kuusi, kaksi metsätapahtumaa, yksi tulevaisuustyöpaja, kuusi artikkelia, neljä blogia ja luotiin verkostoja.

Sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpajat:

 • Varsinais-Suomen Sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpaja 12/16
 • Kaakkois-Suomen Sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpaja 1/17
 • Hämeen Sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpaja 4/17
 • Pohjois-Karjalan Sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5/17

Lokakuussa 2016 järjestettiin metsätapahtuma Hollolassa. Tapahtumaan osallistui n. 20 näytteilleasettajaa.

Pohjois-Karjalan sertifiointi- ja liiketoiminnan kehittämistyöpajan yhteyteen järjestettiin metsätapahtuma Kontiolahdella 13.5.2017 alueen yrittäjien suunnittelemana. Siihen osallistui 16 näytteilleasettajaa.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Tulevaisuudentutkimuskeskus järjesti Hämeenlinnassa Näkökulmia metsäyrittäjän tulevaisuuteen -tulevaisuustyöpajan 19.4., johon osallistui 42 henkilöä. Pajassa visioitiin metsäpalvelu- ja koneyrittäjien tulevaisuuden palveluita, yhteistyötä ja asiakkaita.

Hanke on julkaissut artikkeleita Metsäyrittäjä- ja Koneyrittäjälehdissä. Blogit ovat käsitelleet metsäyrittäjyyttä ja yhteistyön merkitystä sekä tulevaisuudenvisioita mm. asiakkuuksia, EUn näkyjä.

ElmiaWood 2017 –opintomatka järjestettiin 7.-11.6.2017. Siihen osallistui 30 osallistujaa, jotka olivat metsäpalvelu- ja koneyrittäjiä sekä metsänomistajia. Ruotsissa tutustuttiin Vibytorbin taimitarhaan, jossa kuultiin Ruotsin metsäsektorista ja –politiikasta, sertifioinnista. ElmiaWood-messuilla vierailtiin kahtena päivänä. Bussimatkat hyödynnettiin ja yrittäjien kesken keskusteltiin yhteistyöstä, verkostoitumisesta sekä mahdollisista yritysten välisistä yhteisistä palveluista.

Hankkeen hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toteutuneet tulokset hankkeen alusta lähtien:

 • Konseptoidut digitaaliset palvelutuotteet 5-8 kpl (tilaus-, tarjous-, sopimuslomakkeet sekä
 • markkinointimateriaali)
 • Tietopaketti valmistumassa 1
 • Konseptointi käynnistetty 3
 • Työpajoihin osallistuneet 140 henkilöä, nyt 70
 • Seminaarien osallistujamäärä 140 henkilöä, nyt 42
 • Opintomatkojen osallistujamäärä 30 henkilöä, nyt 30
 • Verkkototeutukset 1 kpl (kävijöitä 500), verkkosivut (kävijöitä 314 eri kävijää)
 • Blogit 8, nyt 4
 • Julkaisut 2, nyt 0
 • Medianäkyvyys 10 lehtiartikkelia, nyt 5
 • Metsätapahtumat 3 - 4 kohdetta, nyt 2
 • Verkostot 4 kpl, nyt Häme, Pohjois-Karjala 2, verkostoitumista myös Kaakkois-Suomessa

Kaikista hankkeen koulutuspäivistä on kerätty palaute. Palautteita on käsitelty hanketoimijaryhmässä ja työpajoja kehitetty palautteiden pohjalta. Jokaista liiketoiminnan työpajaan ilmoittautunutta on ennakkohaastateltu puhelimitse, jotta työpajan menetelmät ja käsiteltävät esimerkkitapaukset vastaisivat osallistujien tavoitteita.

Hankkeessa tullaan laatimaan yrittäjille työkirja, joka pohjautuu hankkeessa mukana olevien yrittäjien kokemiin liiketoimintaosaamisen haasteisiin. Hankkeessa on haastateltu erityyppistä metsäyrittäjiä työkirjan case-aineiston kokoamiseksi ja liiketoiminnan työpajojen sisällön rakentamiseksi mahdollisimman käytännön läheiseksi.

Hanke on saanut Manner-Suomen maaseuturahastosta ja Metsämiesten Säätiöstä osarahoituksen. Hanke tekee yhteistyötä Metsäkoulutus ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Palos, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, minna.palos(at)hamk.fi

www.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.