Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Miksi koulutetut metsäkoneenkuljettajat siirtyvät työskentelemään muille aloille?

maanantaina, 04.05.2020

TTS Työtehoseuran vuosina 2017 ja 2019 toteuttamissa metsäalan ammatillisen koulutuksen laatumittauksissa tehtiin havainto, että metsäkoneenkuljettajiksi valmistuneiden työllistymisessä oman ammattialan työhön oli ongelmia. Lähes neljäsosa valmistuneista metsäkoneenkuljettajista työllistyi metsäkonealan ulkopuolelle. Ilmiön taustalla vaikuttavia syitä ja ratkaisuja niihin selvitettiin Koneyrittäjät ry:n, Teollisuusliitto ry:n ja TTS Työtehoseuran yhteistyössä toteuttamassa tutkimushankkeessa, jonka rahoittajana toimi Metsämiesten Säätiö.

Vain kolmasosa tutkimuskyselyyn vastanneista muilla aloilla työskentelevistä koulutetuista metsäkoneenkuljettajista oli valmistumisen jälkeen työskennellyt metsäkoneenkuljettajana. He olivat työllistyneet valtaosin jo opintojen työssäoppimisten aikana tai heti valmistuttua, mutta 40 % työsuhteista oli purettu koeajalla työn tuottamattomuuden vuoksi. Koeajalla irtisanottujen kohdalla syyksi paljastui riittämätön harjaantuneisuus konetyöskentelyyn, mikä johtui liian vähäisestä koneajasta opinnoissa. Oppilaitosten käytössä olevat taloudelliset ja opettajaresurssit ovat pienentyneet, mikä aiheuttaa vaikeuksia konekannan ylläpitämiseen ja uusien opettajien rekrytoimiseen eläköityvien tilalle. Muilla metsäkoneenkuljettajana työskennelleillä alanvaihdon taustalla oli useampia syitä, mitkä yhdessä aiheuttivat siirtymisen muualle. Palkkatason lisäksi näitä syitä olivat työn kausivaihtelu, pitkät työmatkat sekä haluttomuus muuttaa asuinpaikkaa työn vuoksi.

Huomattavaa oli, että kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajista ei ollut missään vaiheessa opintojen jälkeen työskennellyt metsäkoneenkuljettajan ammatissa. Suurimpana ongelmana alalle työllistymisessä he näkivät puutteellisen kokemuksen metsäkonetyöstä. Opiskeluihin sisältynyt ajoharjoitteluaika oli määrältään riittämätöntä alan työssä vaadittavaan osaamiseen. Tarvittavat kontaktit metsäkoneyrityksiin jäivät osalta puuttumaan, kun työssäoppiminen suoritettiin oppilaitoksen järjestämänä. Suurena ongelmana metsäkoneenkuljettajaksi työllistymisessä nähtiin työmarkkinoilta puuttuvat kokemattomammille kuljettajille soveltuvat työtehtävät.

Ammattiin valmistautumisen ja tutkinnon suorittamisen jälkeisen työllistymisen kannalta työssäoppimisjaksot yrityksissä ovat erittäin tärkeitä. Oppilaitosten tulisi kiinnittää enemmän huomiota opiskelijoiden valmentamiseen työssäoppimisjaksoille, sillä TTS Työtehoseuran vuoden 2019 metsäalan ammatillisen koulutuksen laatumittauksessa metsäkoneenkuljettajiksi valmistuneista vain hieman yli neljäsosa koki oppilaitoksen valmentaneen työssäoppimiseen riittävästi. Viidesosa koki tämän jääneen puutteelliseksi.

Tulosraportti luettavissa kokonaisuudessaan:

https://www.tts.fi/files/3205/Muille_aloille_siirtyvat_metsakoneenkuljettajat_TTS_tulosraportti_451.pdf

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen(a)tts.fi, puh. 044 7143686

https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/metsaala/metsaalan_koulutuksen_tutkimus_ja_kehittaminen

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.