Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Monivuotisella työhyvinvointiohjelmalla mahdollista saavuttaa pysyviä hyötyjä - ainutlaatuiset tutkimustulokset julkaistiin Yhdysvalloissa

tiistaina, 10.12.2019

Valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio 4event toteutti monivuotisen työhyvinvointiohjelman yhteistyössä Stora Enso Metsän kanssa vuosina 2010-2018. Yrityksissä toteutetut työhyvinvointiprojektit ovat yleensä lyhyitä, maksimissaan muutaman vuoden pituisia hankkeita. Maailmanlaajuisestikin vain muutama tutkijaryhmä on raportoinut tuloksia yli viiden vuoden ohjelmista. Ensimmäistä kertaa Suomessa ja maailmassa julkaistiin tutkimustuloksia kahdeksan vuoden työhyvinvointiohjelmasta ja sen aikana saavutetuista tuloksista.

Julkaistu laaja tutkimusartikkeli toteutetusta työhyvinvointiohjelmasta ravistelee myyttejä. Monissa yrityksissä on esimerkiksi tuskastuttu siihen, etteivät heikomman työkyvyn tai terveyden omaavat työntekijät osallistu tarjottuihin hyvinvointipalveluihin ja ohjelmiin. Tutkimuksen mukaan eri terveyskunnon omaavat osallistuivat kyllä aktiivisesti, kun tuki tarjottiin kohdennettuna ja viestintä ei ollut perinteistä syyllistävää terveysmantraa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kasvokkaiset kontaktit valmentajan kanssa, ryhmätapaamiset ja kokonaiskontaktien suurempi määrä selittivät pitkäaikaisten terveysmuutosten saavuttamista, mutta digitaaliset kontaktit eivät.

Monivuotisuus tuottaa merkittäviä hyötyjä

Stora Enso Metsässä työskentelee 500 henkilöä yli sadassa toimistossa ympäri maata. Puunhankinnan onnistuminen tulee ihmisistä ja heidän työstään eli hyvinvointi on menestymisen edellytys. Hyvinvointiohjelman tulosten perusteella ohjelman aikana saavutettiin positiivinen vaikutus henkilöstön terveyteen. Siihen vaikuttivat hyvinvointiohjelman johdonmukainen toteutus usean vuoden ajan ja se, että ohjelma tavoitti lähes 60 prosenttia henkilöstöstä.

Kansainvälisen tutkimusryhmän arvion perusteella suuri osa henkilöstöstä pyrki parantamaan elämäntapojaan ja suhteellisen moni onnistui myös pysyvissä muutoksissa. Terveyskyselyyn vastanneista 67 prosenttia teki elämäntapamuutoksen ensimmäisen neljän vuoden aikana, 55 prosenttia ohjelman jälkimmäisen neljän vuoden aikana. Pysyviin terveysarvojen parannukseen ylsi 23 prosenttia koko henkilöstöstä ensimmäisen ja 18 prosenttia toisen puolikkaan aikana.

Tutkimuksen kohteena ollut työhyvinvointiohjelma koostui kuudesta eri osa-alueesta: terveyskartoitukset, kohdennetut palvelut, kaikille tarjotut palvelut, paikalliset henkilöstöä edustavat pelintekijät, laajat viestintäratkaisut sekä projektijohtaminen ja arviointi. Ohjelman sisältö painottui ensimmäisten vuosien aikana elämäntapamuutokseen, ravitsemukseen ja fyysiseen terveyteen, kun taas ohjelman toinen puolikas keskittyi työpaikan ilmapiiriin, stressin hallintaan ja henkisiin voimavaroihin. Ohjelman aikana toteutettiin yhteensä yli 120 erillistä palvelua ja se tarjoaa konkreettisen monivuotisen esimerkin terveyttä ja työkykyä edistävästä
interventiosta työpaikoille.

Ohjelmasta on nyt julkistettu kaksi väitöstutkimusartikkelia arvostetussa yhdysvaltalaisessa Journal of Occupational and environmental Medicine –tiedelehdessä. Metsämiesten Säätiö tuki väitösaineiston keruuta, tulosten analysointia ja tutkimusartikkeleiden kirjoittamista. Väitöstutkimus jatkuu yksilötason terveysriskien ja yritystason muutosten tutkimisella koko työhyvinvointiohjelman ajanjaksolta.

Alkuperäisten artikkeleiden otsikot:

What Can You Achieve in Eight Years? A Case Study on Participation, Effectiveness and Overall Impact of a
Comprehensive Workplace Health Promotion Program.

Does Implementation Follow Design? A Case Study of a Workplace Health Promotion Program Using the 4-S
Program Design and the PIPE Impact Metric Evaluation Models.


Lisätietoja:

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs, 4event Oy, antti.aikas(a)4event.fi, puh. 020 729 1865

Resurssijohtaja Lemmetty Jussi, Stora Enso Metsä, jussi.lemmetty(a)storaenso.com, puh. 0400 576 332

https://journals.lww.com/joem/Abstract/publishahead/What_Can_You_Achieve_in_Eight_Years__A_Case_Study.98373.aspx

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.