Monivuotisen työhyvinvointiohjelman ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin yhdysvalloissa

torstai, 18.01.2018

Stora Enso Metsä ja 4event Oy ovat toteuttaneet yhdessä työhyvinvointiohjelmaa vuodesta 2010 lähtien. Ohjelmassa on ollut mukana yli 500 työntekijää. Ensimmäiset tutkimustulokset saatiin, kun ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat ohjelman sisällön vuosilta 2010–2014. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tutkia monivuotisen ohjelman sisältöä ja ohjelman vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä.

Tutkimus osoitti, että Stora Enso Metsän ja 4event Oy:n toteuttama hyvinvointiohjelma sisälsi seuraavat keskeiset tiedemaailman hyväksymät työhyvinvointiohjelman rakennuspalikat: elämäntapamuutosohjelman, terveysriskien kartoituksen, sosiaalisen tuen, yhteyden organisaation tavoitteisiin, ylemmän johdon sitoutuneisuuden, toteutusvaiheen seurannan, henkilöstön sitouttamisen, viestintäratkaisut ja tiedolla johtamisen.

Tulosten perusteella 81 % suunnitelluista toimenpiteistä toteutui käytännössä, mikä on terveyttä edistävälle ohjelmalle hyvä saavutus. Ohjelman tiedotusprosentti arvioitiin myös korkeaksi: 99 % henkilöstöstä oli tietoinen ohjelman palveluista. Vuoteen 2015 mennessä 69 % henkilöstöstä oli tehnyt elämäntapamuutoksen.

Tutkimusryhmä listasi kolme puutetta tutkimuskentän suosituksiin nähden: monivuotiseen toteutukseen ei ollut valmistauduttu tarpeeksi jo suunnitteluvaiheessa, yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli vähäistä, ja keskijohdon sitouttaminen ohjelman aikana oli vaillinaista. Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä mainittiinkin se, että henkilöstön hyvinvointiohjelman monivuotisuutta tulisi ennakoida jo suunnitteluvaiheessa, koska positiiviset tulokset työntekijöiden hyvinvoinnissa harvemmin näkyvät ennen kolmea vuotta.

Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin metsäalalla tehty – ei Suomessa eikä maailmalla. Tutkimus tarjoaa metsäalalle konkreettisen esimerkin terveyttä edistävästä ohjelmasta, ja sen havainnoista hyötyvät laajasti niin henkilöstö- ja yritysjohto, työterveyshuolto kuin eläkevakuutusyhtiötkin.

Tutkimustulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhdysvaltalaisessa Journal of Occupational and Environmental Medicine -lehdessä Open Access -versiona englanniksi. Metsämiesten Säätiö tuki aineiston keruuta, tutkimustyötä ja tulosten julkaisua.

Tutkimus jatkuu yksilötason terveysmuutosten ja ohjelman yritystason tavoitteiden saavuttamisen arvioinnilla.

Lisätietoja:

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs, 4event Oy, antti.aikas(at)4event.fi, puh. 020 729 1865

journals.lww.com/joem/Fulltext/2017/08000/Does_Implementation_Follow_Design__A_Case_Study_of.10.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.