Naisista voimaa metsäalalle!

keskiviikko helmikuun 6. 2019

Metsäala on yksi miesvaltaisimpia aloja Suomessa. Tyttöjen osuus varsinkin ammattillisessa koulutuksessa on erittäin vähäinen. Tilanteen muuttaminen voi olla vaikeaa ja aikaa vievää, mutta työ on syytä aloittaa heti. Alan naisammattilaisten esiintuominen esitteissä, sosiaalisessa mediassa ja miksei vaikka tositv-ohjelmassa ovat mahdollisia keinoja tyttöjen houkuttelemiseksi alalle.

Naisista voimaa metsäalalle -haastattelututkimuksessa selvitettiin, mistä nuoren naisten nihkeä suhtautuminen kumpuaa? Ja toisaalta, mikä on saanut alalle hakeutuneet tekemään niin? Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Pohjois-Karjalassa ja Savossa 40 9-luokkalaista tyttöä, 4 opinto-ohjaajaa sekä 9 alaa opiskelevaa nuoriso- ja aikuisopiskelijaa.

Useilla alan valinneilla oli vahva kotitausta, isän/ukin/enon mukana oli kuljettu metsäsässä ja metsätöissä pienestä pitäen. 9-luokkalaisille taas ala ei näyttäytynyt mahdollisena alavalintana juuri lainkaan. Syynä tähän näytti olevan alan miehinen imago ja suppeat mielikuvat alan töistä. Yhtenä tekijänä asiassa vaikuttaa varmasti se, että valtaosa tytöistä suuntaa lukioon. 9-luokkalaisilla valinnan kohteena on ammatillinen koulutus tai lukio, metsäalan korkeakoulutus ei ollut siten päällimmäisenä mielessä. 

Naisista voimaa metsäalalle -hanke sai rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä. Lisäksi rahoitusta antoivat haastattelujen litterointityöhön Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiö ja Hyvölän Säätiö. Kiitos rahoittajille luottamuksesta ja rahoituksesta!

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry, niina.mantyniemi(at)maaseutuammattiin.fi,
puh. 0400 158 229