OpenBIO: Digitaalinen biotalousoppimisympäristö perustuen rajoja ylittävien osaamisverkostojen tutkimukseen ja osaamiseen

keskiviikko, 20.12.2017

OpenBIO-hankkeen tavoite on edistää Suomen vahvaa roolia metsäbiotaloudessa. Hankkeessa kehitettiin yhteinen eri koulutusasteita (yliopisto, amk ja toinen aste) ja tieteenaloja yhdistävä avoin verkkokurssi metsäbiotaloudesta. Hankkeen aikana suunniteltiin ja tuotettiin sisällöt metsäbiotalouskurssia varten sekä OpenMetsä -oppimisympäristön kehittämissuunnitelma korkeakouluopintoihin soveltuvaksi oppimisympäristöksi.

Metsäbiotalouskurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää käsitteet biotalous ja metsäbiotalous sekä niiden aseman Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on valmentaa opiskelijoista innovatiivisia toimijoita, jotka yksin ja yhdessä osaavat tarkastella biotalouden ilmiöitä sekä haasteita kokonaisvaltaisesti (systeemisesti), useasta näkökulmasta (tiedonalue) sekä näin toimien oppivat ratkomaan 21. vuosisadalle tyypillisiä monimutkaisia, moniulotteisia sekä huonosti määriteltyjä ongelmia uutta luovalla tavalla. Kurssi on suunniteltu hyödyntäen Design-suuntautunutta pedagogiikkaa, joka tarkoittaa yhteisöllistä projektioppimista. 

Oppimisprosessissa opettajat ja oppijat yhdessä rajoja ylittämällä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita, oppijayhteisön osaamista, työvälineitä sekä teknologiaa hyödyntämällä suunnittelevat ja rakentavat vastauksia avoimiin haasteisiin. Kurssi pilotoidaan kesällä 2018 (lisätietoja tulossa OpenBio.fi). Kurssi tulee osaksi Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kaikille avointa opetustarjontaa. Kurssi rakentuu ennakkomateriaaleista, yhteisistä aloitusluennoista, haastepankista ja ryhmätöiden ohjeistuksesta, oppimateriaalista, ryhmätöiden tutoroinnista, kommunikaatiosta yrittäjiin ja asiantuntijoihin sekä loppuseminaarista. Biotalouteen tutustumista varten Tuomas Silvennoinen tuotti 6 biotalousaiheisesta videota (OpenBio.fi).

Hankkeen puitteissa järjestettiin kehittämisworkshop (14.9.2017, Joensuu), jossa sidosryhmät ja työnantajat osallistettiin kurssin sisällönsuunnitteluun ja -toteutukseen. Mukana oli koulutusta suunnittelevien organisaatioiden (UEF ja Karelia-amk) edustajien lisäksi osallistujia yritysneuvonnasta, yrittäjiä, koulutuksen suunnittelijoita ja koulutusvastaavia sekä nuorisojärjestön edustaja. Workshopin ryhmäkeskusteluissa selvitettiin niin pedagogisia kysymyksiä kuin kurssin sisältöä. 

Hanke toteutettiin Metsämiesten Säätiön rahoituksella yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n ja OpenMetsä.fi:n hankkeiden kanssa 1.4.-31.12.2017. Hankkeessa toteuttajina olivat Itä-Suomen yliopisto (metsätieteiden osasto sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto) ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Biotalousohjelman koordinaattori Sari Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, sari.k.pitkanen(at)uef.fi,
puh. 050 363 4540

Projektitutkija Piritta Torssonen, Itä-Suomen yliopisto, piritta.torssonen(at)uef.fi,
puh. 050 405 8236

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.