Opettajat tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppijoina Metsäopettajien Akatemiassa

tiistai, 30.08.2022

Metsäopettajien Akatemian kolmas kurssi järjestettiin alkuvuoden 2022 aikana ja sille osallistui 23 metsäalan opettajaa ympäri Suomen kaikilta koulutusasteilta. Kurssin tavoitteena on antaa alan opettajille lisää työkaluja innostavaan ja tehokkaaseen opettamiseen. Tärkeänä teemana ovat opettajien työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot. Kurssi piti sisällään etätapaamisen yhdessä koko kurssin kanssa, verkkotehtävien tekemistä itsenäisesti, etätapaamisia omissa pienryhmissä sekä lähikoulutusta yhteensä kolmena päivänä.

Kurssin sisältöön kuuluu teorian lisäksi esimerkiksi arkisten tilanteiden vuorovaikutussimulaatioita näyttelijöiden kanssa. Kurssille osallistuneilta opettajilta saadun palautteen perusteella kurssi koettiin kaiken kaikkiaan hyödylliseksi. Erityisesti osallistujat kiittelivät maaliskuussa järjestetyistä kaksipäiväisistä koulutuspäivistä, oman ryhmän kanssa pidetyistä verkkotapaamisista ja kurssin päätöstilaisuudesta. Kurssi koettiin innostavaksi ja opettajat kokivat saaneensa kurssilta välineitä omaan työhönsä. Kurssin päättyessä monilla osallistujilla olikin jo mielessään konkreettisia asioita, joita he aikoivat kokeilla työssään oppilaiden kanssa.

Kursseille osallistuneet opettajat arvostivat mahdollisuutta tavata muita metsäalan opettajia ja mahdollisuutta vertaiskokemusten jakamiseen. Vuorovaikutustaidot ja niissä kehittyminen puhuttivat kurssille osallistuneita vielä kurssin päättymisenkin jälkeen.

Metsäopettajien Akatemiaa on järjestetty nyt kolme kurssia, joille on osallistunut yhteensä 63 opettajaa. Keväällä 2023 käynnistyy Akatemian neljäs kurssi.

Metsäopettajien Akatemian rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Kurssille kutsutaan mukaan henkilökohtaisesti opettamisen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä oppilaitoksista, jotka ovat Metsäkoulutus ry:n jäseniä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja(a)metsateho.fi, puh. 040 528 4359
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.