Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinto-ohjaajat metsään -hankkeen valmistelu

keskiviikkona, 11.01.2017

Metsämiesten Säätiön myöntämällä apurahalla on valmisteltu rahoitushakemus säätiölle ammattikorkeakoulujen yhteisestä hankkeesta, jossa tiedotetaan lukioiden opinto-ohjaajille metsäalan nykyaikaisista toiminnoista ja mahdollisuuksista. Lisäksi tiedotetaan metsäalan koulutuspoluista (ammattikorkeakoulusta yliopistoon), ammattikorkeakoulutuksesta, opintojen sisällöistä sekä metsätalousinsinöörin työ- ja uramahdollisuuksista. Kohderyhmänä ovat opinto-ohjaajien lisäksi opinto-ohjaajaopiskelijat sekä biologian ja kemian opettajat.

Hankevalmistelun yhteydessä on keskusteltu yhteistyömahdollisuuksista Suomen Metsäyhdistyksen yhteyspäällikön sekä Metsäkoulutus ry:n vastuuhenkilön kanssa. Molemmat näkevät hankkeen positiivisena ja tarpeellisena, ja katsovat sen tukevan Metsä puhuu uusille osaajille –hankkeen sekä Metsäkoulutus ry:n tekemää alueellista metsäalan markkinointia oppilaitoksiin.

Hankkeen toteuttavat kuusi metsäalan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua: Hämeen amk, Karelia amk, Lapin amk, Mikkelin amk, Yrkeshöjskolan Novia ja Tampereen amk. Käytännön tiedotustoimien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat jokaisen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat.

Tiedotuksen ja markkinoinnin kautta lisätään kohderyhmän tietoisuutta nykyaikaisesta metsätaloudesta sekä saadaan heidät kiinnostumaan monitahoisesta metsäalasta ja sen tulevaisuuden potentiaalista. Kiinnostuksen heräämisen ja tiedon lisääntymisen kautta he pystyvät entistä paremmin ohjaamaan opiskeli-joita metsäalalle. Hanke on tärkeä, sillä osaavan työvoiman tarve tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään kaikissa metsäalan työtehtävissä biotalouden uusien investointien toteutuessa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen, Lapin ammattikorkeakoulu, anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.