Opiskelijavaihto Freiburgissa

torstai, 26.03.2015

Olin opiskelemassa Saksan Freiburgissa Erasmus-opiskelijana lukuvuotena 2014-2015. Opiskelin Albert-Ludwigs-Universität Freiburgin ympäristö- ja luonnonvaratieteiden laitoksella vaihtoni ajan. Freiburgin yliopiston valitsin sen tasokkaana pidetyn alan opetuksen ja tutkimuksen takia.

Pääaineeni Suomessa on metsäekonomia ja markkinointi, mutta Freiburgissa halusin keskittyä ympäristötieteisiin. Opintoihini kuului lähinnä ympäristönmuutokseen, ympäristöekonomiaan ja ekosysteemipalveluihin liittyviä opintoja. Näihin aihealueisiin liittyvät kurssit olivat hyvin erilaisia kuin puhtaasti metsäteollisuuteen keskittyvät pääaineopintoni kotiyliopistossani.

Vaihto-opiskelun aikana sain merkittävästi lisättyä ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön liittyvää tietouttani ja osaamistani. Opinnot täydentävät ja tukevat pääaineopintojani hyvin. Opintoihin liittyi suuresti myös ympäristöasioiden kansainvälinen päätöksenteko sekä ratkaisujen etsiminen kansainvälisiin ja paikallisiin ympäristöongelmiin.

Suosittelen Freiburgin yliopiston ympäristö- ja luonnonvaratieteiden opintoja kaikille metsätieteiden opiskelijoille. Opetuksen taso Freiburgissa oli erinomainen ja maisteriopiskelijat olivat hyvin motivoituneita. Maisterikurssit käytiin yksi kerrallaan 3 viikon moduuleissa, joten opetus oli hyvin intensiivistä, eikä vapaa-aikaa viikoille jäänyt paljoa.

Freiburgin yliopiston maineen lisäksi vaihtokohteen valintaan vaikutti kaupungin sijainti, sillä halusin vuoristoiseen keskieurooppalaiseen maisemaan. Freiburgista oli vain muutaman kymmenen kilometrin matka Ranskaan ja Sveitsiin, joten eteläsaksalaisten kaupunkien lisäksi oli helppo käydä mm. Alpeilla.

Metsämiesten Säätiöltä saatu taloudellinen tuki oli hyvin tarpeellinen, jotta pystyin täysipäiväisesti keskittymään mielenkiintoisiin opintoihin. Puolen vuoden aikana sainkin suoritettua 33 opintopistettä. Tästä kiitos kuuluu myös Metsämiesten Säätiölle.

Lisätietoja:

Opiskelija Lyydia Ylönen, Helsingin yliopisto, lyydia.ylonen(at)helsinki.fi, puh. 044 591 0812

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.