Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Osallistuminen Dead Wood Course -kurssille Venäjällä

tiistaina, 03.09.2019

Myönnetty apuraha mahdollisti osallistumiseni Dead Wood -kurssille Venäjän Voronezhissa 26.-30.6.2019.

Kurssilla verkostoiduin ekologian ja biologian maisteri- ja jatko-opiskelijoihin ympäri maailman. Lisäksi pääsin osallistumaan kuollutta puuta hyödyntävien eliöryhmien asiantuntijoiden pitämiin luento- ja harjoituskokonaisuuksiin. Pienen osallistujamäärän ja tiiviin kanssakäymisen vuoksi tutustuminen luennoitsijoihin ja ajatustenvaihto heidän kanssaan oli mahdollista.

Kurssi sisälsi luentojen lisäksi kenttäekskursioita teemojen mukaan erilaisilla habitaattikohteilla ja retkiä alueen luonnontieteellisesti sekä historiallisesti tärkeisiin kohteisiin. Läpäisin kurssin lopuksi pidetyn kirjatentin, joten sain kurssilta valmistumiseen vaadittavat viimeiset opintopisteet.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli äärimmäisen avartava ja tarjosi syväsukelluksen viimeisimpään ja laadukkaimpaan tutkimukseen kuolleen puun tarjoamasta monimuotoisesta elonkehästä. Kurssin intensiivisyys ja osallistujille koostettu kurssimateriaali olivat edellä mainittujen seikkojen lisäksi kurssin parasta antia. Harvinaisuutensa vuoksi erittäin tärkeä lisä oli se, että kurssilla nostettiin esiin käytännön tilanteita, joissa metsäekologi voi toimia edesauttaakseen lahopuun määrän lisäystä metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Lisäyietoa:

Opiskelija Ilmeini Lasarov ilmeini.lasarov()gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.