Pakurikäävän kasvatus osana metsätaloutta

keskiviikkona, 08.01.2020

Tutkimuksen tulosten perusteella pääkaupunkiseudun metsänomistajat ovat melko tietoisia ja kiinnostuneita luonnontuotteiden tuotannosta. Puunmyynnin ohelle koetaan tarvittavan lisätuloja, ja luonnontuotteiden uskotaan tulevan vakiintuneeksi osaksi metsätalouden harjoittamista. Suurin osa vastaajista oli kuullut aiemmin pakurikäävän kasvatuksesta ja se koettiin kiinnostavimmaksi jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle jäävistä luonnontuotteista. Sen kasvatuksesta haluttiin saada voimakkaasti lisätietoa, sillä liian vähäinen käytännöntieto koettiin kynnykseksi aloittaa sen kasvatus. Toisena merkittävänä kiinnostukseen vaikuttavana tekijänä oli investoinnin kalleus sekä pelko siitä, ettei kasvatetulle pakurille löydy ostajaa. Kiinnostusta ryhtyä kasvattamaan pakurikääpää lisäisi, mikäli metsänomistajat voisivat olla varmoja sijoituksen kannattavuudesta sekä kuulisivat hyviä kokemuksia muilta metsänomistajilta.

Pakurikäävän kasvatus koetaan mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi perinteisen puuntuotannon rinnalle. Kasvatus on kuitenkin edelleen niin uusi menetelmä, ettei sen kannattavuudesta ole vielä varmuutta metsänomistajien keskuudessa. Tietoisuuden lisääntyminen ja kasvatuksen yleistyminen tulee lähitulevaisuudessa hälventämään epävarmuutta pakurin kasvatuksesta. Mikäli yleistyneen kasvatuksen seurauksena alkuinvestoinnin hinta laskee, tulee se kannustamaan metsänomistjia entisestään pakurin kasvatukseen. Tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon alhainen vastaajamäärä ja esitetyt johtopäätökset ovat vain varovaisia yleistyksiä pakurikäävän kasvatuksen nykytilasta ja sen kehityksesä pääkaupunkiseudun metsänomistajien keskuudessa.

Lisätietoja:

Metsätieteiden opiskelija Leo Hjelm, leo.hjelm(a)helsinki.fi, puh. 0405103006

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.