Pienpainatteiden metsähistoriaa - Kantapuu.fi täydentyi

tiistaina, 31.01.2017

Suomen Metsämuseo Luston museokokoelmiin sisältyy metsähistoriallisesti merkittävä pienpainateaineisto, jonka saavutettavuutta ja käytettävyyttä on merkittävästi edistetty kolmivuotisella, nyt päätökseensä saadulla hankkeella Metsähistorialliset pienpainatteet verkkoon 2014–2016. Hankkeessa Luston laaja ja metsällisiltä aihepiireiltään rikas pienpainatekokoelma inventoitiin, järjestettiin ja luetteloitiin julkiseen Kantapuu.fi-museotietokantaan, jossa kokoelman sisältötiedot ovat kaikkien kiinnostuneiden selattavissa.

Hankkeen aikana Lustolle myös laadittiin metsähistoriallisen pienpainateaineiston tallentamisen jatkosuunnitelma, jonka avulla aktiivisesti paikataan kokoelman historiallisia aukkoja ja tallennetaan uusia pienpainatteita. Lisäksi visuaalisesti kiehtovia ja ilmaisultaan hauskoja pienpainatteita hyödynnettiin hankkeen puitteissa valikoitujen myyntituotteiden kuvituksena Luston museopuodin tarjontaa täydentämään.

Luston jatkuvasti karttuvan pienpainatekokoelman tämänhetkinen laajuus on noin 55 hyllymetriä. Painatteita on 1800–1900 -lukujen taitteesta nykyhetkeen. Määrällisesti suurimmat ryhmät ovat erilaisten metsäalan yritysten, järjestöjen ja julkisyhteisöjen toimintakertomukset sekä metsien käytön eri osa-alueisiin liittyvä mainosmateriaali, joita kumpaakin on noin kolmannes koko pienpainatekokoelman laajuudesta. Lisäksi kokoelmaan kuuluu mm. metsäteknologisten koneiden ja laitteiden ohjekirjoja, julisteita ja exlibriksiä.

Pienpainatteet ovat usein käyttöajaltaan lyhyitä ja painosmääriltään suuria (kuten mainokset) tai vain suppealle piirille suunnattuja (vaikkapa yhdistysten jäsenmateriaali). Näiden painotuotteiden historiallinen ja kulttuurinen merkitys liittyykin leimallisesti oman aikansa ilmiöihin, päivänpolttavuuteen ja mikrohistorialliseen näkökulmaan. Pienpainatekokoelman käyttöpotentiaali museotyön resurssina on omimmillaan näyttelytoiminnassa ja museokokoelmien luettelointityössä. Niille on käyttöä myös tietopalvelun lähdeaineistona sekä esimerkiksi erilaisessa harrastustoiminnassa (esim. vanhojen koneiden käyttöohjekirjat).

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa luetteloidun aineiston tiedot ovat selattavissa Kantapuu.fi-palvelun kirjahaussa. Hakuja voi tehdä asiasanoilla ja pienpainate-hakusanalla (kohdistettu haku: Kokoelmat) saa esille kaikki luetteloidut pienpainatteet. Ne on viety Kantapuuhun ryhmäluettelointina useisiin eri luokkiin. Alkuperäisaineisto on käytettävissä Lustossa tai siitä voi tilata kopioita.

Lisätietoja:

Kokoelmapäällikkö, dos. FT Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi

Amanuenssi, kirjasto ja arkisto Marko Rikala, Lusto - Suomen Metsämuseo, marko.rikala(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.