Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puhetta puusta podcast: Jukola Industries yhdistää muotoilun teolliseen puunjalostukseen

torstaina, 21.11.2019

Kuuntele podcast: Keski-Suomen itäosissa, Konnevedellä sijaitsee innovatiiviseen puun jalostukseen erikoistunut yritys Jukola Industries Oy. Teolliseksi muotoilijaksi opiskellut Jouni Lehmonen on kehittänyt puuntyöstötekniikan, jolla voidaan toteuttaa 3-ulotteisia visuaalisia kuvia ja grafiikkaa puupintaan. Lehmonen kuvaa tuotteen ilmentävän tilaajan identiteettiä, mikä on avannut markkinoita eri kulttuureita edustaviin vientimaihin kuten Israeliin, Yhdysvaltoihin ja Pohjoismaihin.

Avohakkaamattoman puun arvo kasvussa

Jukola edustaa uuden sukupolven puunjalostusta, missä yhdistyvät teollinen muotoilu, grafiikka ja teollinen tuotantotekniikka. Yhtiön brändiin kuuluu avohakkaamattomaan puuhun perustuvan sahatavaran ja visuaalisten puupintojen valmistus ja myynti, jolle ympäristötietoisessa kansainvälisessä markkinassa on yhä enemmän kysyntää.

Visuaalinen puu - uusi aluevaltaus puunjalostukseen

Yhtiön perustaja Jouni Lehmonen ehti työskennellä teollisena muotoilijana ennen Jukola Industries toiminnan käynnistämistä. – Erään metalliprojektin myötä huomasin, että kuvioleikkausta voi soveltaa myös puuhun. Kun olin lapsuudesta alkaen kahlannut purussa isän kenttäsahalla, aloin tutkia pikselien siirtoa puupintaan. Vaikka visuaalista puuta on tuotettu historiassa ornamenttien muodossa aina, me jalostimme sen pikseleiksi. Se mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja rajattoman muuntautumiskyvyn teollisessa mittakaavassa.

- Kuvioitua puutavaraa, paanupintaa tai graafista puuta ei ollut puutavarakaupan hyllyssä ennen kuin tuotteistimme sen. Koen päätuotteemme oleva asiakkaan oman identiteetin tuominen puupintaan. Tämä näkyy niin arkkitehtien suunnittelemissa isoissa julkisissa kohteissa, arabimaiden ornamentiikassa kuin yksityisen tilaajan harrastusta ilmentävän lohta esittävän valokuvan leikkaamisessa puupintaan.

Koristeet ovat jääneet rakentamisesta pois Lehmosen mielestä sekä hinnan että pelkistetyn pohjoismaisen arkkitehtuurin seurauksena. - Kun tähän asti puutavarakauppa on ollut kuutioita, metrejä ja toimitusvarmuutta, me edustamme aivan muuta. Esimerkiksi norjalaiset haluavat kohteisiinsa viikinkiaiheista designia ja pohjoisen matkailuhotellit Lappia kuvaavia piiluveistettyjä puupintoja.

- Me teemme asiakkaan valokuvasta tai arkkitehdin suunnittelemasta ornamentiikasta yksilöllisen julkisivu- tai sisäverhouspinnan. Tätä muuntuvaa kuviointia ei ole tähän mennessä ollut saatavana teollisessa tuotannossa.

Tuotteelle ovet avoinna Yhdysvaltojen markkinoille

Jukola käyttää alueen metsistä hankittua puutavaraa, etupäässä kuusta, koivua ja mäntyä isoihin pintoihin sekä leppää ja haapaa saunatiloihin. Vaikka yrityksellä on oma saha, puutavaraa hankitaan etupäässä Iisveden ja Hankasalmen sahoilta. Tehtaalta lähtee kaksi konttia purua viikossa lähistöjen karjatilojen kuivikekäyttöön.

- Työllistämme kymmenkunta ihmistä tuotannossa ja suunnittelussa saman verran. Kun tarjouskoot kasvavat, käytämme alihankkijoita laidasta laitaan. Vaikka kyse on räätälöidystä tuotteesta, olemme kehittäneet ohjelmistoon perustuvan tuotantoprosessin tehokkaaksi.
Lehmosen mukaan Jukolan algoritmiohjeistukseen perustuva tuotannonohjeistus on ensimmäinen puualan yrityksissä. -Koneiden laskentateho on merkittävästi suurempi kuin digitaalisessa ohjauksessa, meillä on moderni koneisto ja räätälöidyt massatuotantolinjat prosessille. Tuomme uudella prosessiteknologialla lisäarvoa puun jalostukseen.

- Parhaillaan on kiire, tuotanto käy kuumana ja on aikamoinen pöhinä päällä. Yritykselle tämä on hyvä tilanne, mutta suurin haaste on hyvässä kysyntätilanteessa pitää lupaukset ja toimitusvarmuus. Tämä on seurausta siitä, että isot arkkitehtitoimistot ovat löytäneet meidät.
Lehmosen mukaan seuraava askel on tuotannon aloittaminen Yhdysvalloissa. - Saamamme prosessitekniikan patentti Yhdysvaltoihin on mahtava juttu ja helpottaa tuotteen ja teknologian vientiä maahan. Kun lisäksi saimme ison museokohteen tilauksen Arizonaan ja meidät sen myötä tunnetaan arkkitehtitoimistoissa, pyrimme kloonaamaan täällä kehitetyn tuotannon Yhdysvaltojen markkinoille.

Mekaaninen metsäteollisuus kaipaa tuotteistamista

Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneet Lehmosen mukaan puutuotteiden alkuperästä. - Meiltä asiakkaat kysyvät, onko tuote valmistettu avohakkaamattomasta puutavarasta. Kun teollisena muotoilijana tulee ulkopuolelta tähän puunjalostuksen maailmaan, huomaa, että tässä on iso aukko mekaanisen metsäteollisuuden tuotannossa ja markkinoinnissa.

- Kun elintarviketeollisuus markkinoi tuotteitaan luomuna, me kehitimme Jukola Lumber tuotteen, mikä perustuu alihankintaketjumme kanssa kehittämäämme avohakkaamattoman puun käyttöön jalostuksessa. Kun kerran nämä kestävän kehityksen asiat ovat asiakkaille tärkeitä, vastaamme siihen tarjoamalla tähän tuotesegmenttiin kaikkea sahatavaraa kakkosnelosesta visuaaliseen puuhun.

Lehmonen pitää suojelujärjestöjen ja metsäteollisuuden vastakkainasettelua turhana. - Sen sijaan että kirjoittaisimme liirumlaarumia kestävän metsänhoidon periaatteista, me vastaamme tähän keskusteluun kehittämällä hankintaketjusta alkavan kestävän tuotekonseptin. Korjaamme puun alihankkijoiden kanssa jatkuvan kasvatuksen periaatteella ja muutoin tuotantoketju toimii samoin kuin ennenkin.

- Mekaaninen metsäteollisuus vaatii perustuotteistamista ja meneillään olevien trendien varaan rakentuvia tuoteperheitä ja brändejä. Olemme tehneet hienoja sisustuselementtejä sekä kansallispuistoon karttaseiniä, laavuja ja muita infrarakenteita tällä periaatteella. Avohakkaamatonta tuotetta ei puutavarakauppa ole tähän mennessä tarjonnut, vaikka asiakas on valmis maksamaan siitä enemmän.

Puutuotteilla voidaan vastata kansainvälisiin trendeihin

Lehmonen uskoo, että puunjalostustuotteissa brändivaikutus kasvaa. - Kun me menemme tuotteissamme design edellä ja yhdistämme teollisen tuotteistamisen ja kaupallistamisen siihen, olemme herkkiä tunnistettaville trendeille. Tuotteessamme on vahva arvopohja ja voimme rakentaa sen varaan maailman luokan timantin.

- Kun kehittyvät maat Aasiassa ja Intia nousevat, me emme pärjää täällä käpyjä potkimalla. Meidän on oltava oman alamme huippuja, mieluiten parhaita. Globaali markkina on kova ja siinä pärjätään vain vahvalla osaamisella.

Jukola tarvitsee monenlaisia osaajia, puuseppiä, muotoilijoita, ohjelmoijia, tuotannon ajajia ja markkinoijia. – Kun siirrämme tuotteessamme asiakkaan toivoman kuvan tai aiheen puupinnalle, meidän on tunnistettava aiheen kulttuuritausta ja identiteetti. Tämä puuhun jyrsitty tuote sopii kaikenlaiseen rakentamiseen, niin julkisivuihin kuin sisätiloihinkin. Samalla se vastaa kasvavaan ympäristötietoiseen uusiutuvan puumateriaalin brändäykseen ja kansainväliseen kysyntään.

Lisätietoja:

Markku Laukkanen, markku.laukkanen(a)audiomedia.fi, Jouni Lehmonen, jouni.lehmonen@jukolaind.com, 040 867 6654

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.