Puutekniikan opiskelijat ovat motivoituneita jatko-opintoihin

torstai, 17.11.2022

Tutkimushanke osoitti alueelliset eroavaisuudet puualan kouluttujien osaajien saatavuudessa alan työtehtäviin.

Puualalle on viime vuosina syntynyt yleinen huoli: mistä tulevat tulevaisuuden tekijät alalle? Huolta synnyttävänä tekijänä on ollut mm. radikaalisti vähentyneet puualan tekniikan korkeakoulutusmahdollisuudet, sillä tänäpäivänä perinteistä puutekniikan koulutusta on tarjolla ainostaan yhden ammattikorkeakoulun toimesta, ja esimerkiksi yliopistotasolla ei lainkaan. Vähentyneen osaajapulan vuoksia puualan yritykset eivät voi esimerkiksi enää työpaikkailmoitukissaan esittää hakijalle toivetta puutekniikan koulutustaustasta, koska se karsisi liikaa hakijoita pois. Yritykset joutuvatkin yhä useammin ottamaan itse vastuun uuden työntekijän puuosaamiskoulutuksesta. 

Tänä päivänä puutekniikan insinöörikoulutusta on tarjolla ainoastaan LAB-ammattikorkeakoulun toimesta. Yhden koulutustarjoajan haasteena onkin tuottaa riittävästi kouluttetuja osaajia koko valtakunnan tarpeisiin, ja etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa sijaitseviin puutekniikan tehtäviin ei tahdo löytyä riittävästi osaajia. Ongelma korostuu etenkin korkeamman vaatimustason tehtävissä. LAB-ammattikorkeakoulun ollessa nykyisin osa LUT-konsernia yhdessä LUT-yliopiston kanssa, olisikin ideaalitilanne jossa ammattikorkeakoulusta valmistunut opiskelija täydentäisi osaamista LUT-yliopiston maisteriohjelmissa. Tässä "Puualan tekniikan korkeakoulutus tulevaisuuden työelämässä" -tutkimushankkeessa selvitettiin opiskelijoiden halukkuus osaamisensa täydentämiseen, sekä yritysedustajien näkemyksiä oikean opintosuunnan valitsemiseksi tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Suoritetun kyselyn perusteella puutekniikan opiskelijat ovat hyvin motivoituneita täydentämään osaamistaan, mutta he eivät ole kovin tietoisia eri opintomahdollisuuksista. Tärkeää olisikin luoda esimerkkitapauksia sujuvista koulutusmahdollisuuksista eri osaamistasojen välille, jolla voidaan vastata tuleviin puualan osaajatarpeisiin. Vähentyneeseen puualan koulutusmahdollisuuksiin ja sitä kautta syntyneeseen osaajapulaan merkittävänä tekijänä on ollut alan heikko vetovoimaisuus. Vetovoimaisuuden kasvattaminen vaatiikin vielä runsaasti toimenpiteitä kaikilta alan toimijoilta, sillä esimerkiksi puualan monipuoliset mahdollisuudet eivät ole suuren yleisön tiedossa, joita täytyy korostaa aiempaa enemmän väestön urbanisoituessa entisestään. Puu on kuitenkin materiaalina jo itsestään ratkaisu hillitsemään esimerkiksi rakentamisesta muodostuvaa hiilijalanjälkeä, joten puualan osaajia tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Tutkimushankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat julkaistu hankkeen loppuraportissa, joka on saatavilla LUT-yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa, osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-884-3

Hanketta on rahoittanut mm. Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Ville Lahtela, LUT-yliopisto, ville.lahtela@lut.fi, puh. +358407051719
Professori Timo Kärki, LUT-yliopisto, timo.karki@lut.fi, puh. +358407708791

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.