Ranska lisää metsien käyttöä ja jalostusta

tiistai, 12.12.2017

Kansallinen Bois Foret -järjestö tukee metsävarojen käyttöä ja puumateriaalin monikäyttöä. Alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava FCBA toimii kattavasti metsäklusterin innovaatioiden parissa. -Ranska on metsämaa, jonka metsien vuosikasvu on lähes sama kuin Suomen metsien, mutta pystymme siitä jatkojalostamaan vain osan. Teemme paljon töitä metsäpohjaisen biotalouden kasvattamiseksi, sanoo FCBA:n pääjohtaja Georges-Henri Florentin.

-Ranskan ja Suomen hallitukset ovat kummatkin sitoutuneet puurakentamisen kasvattamiseen.  Olemme tuoneet puun yhä vahvemmin kaupunkeihin talonrakentamiseen sekä ulkorakentamiseen kuten puistokalusteisiin ja ne on otettu erittäin hyvin. Nyt korvaamme yhä enemmän teräs- ja betonirakenteita puulla myös tierakentamisessa kuten silloissa, niiden turvakaiteissa ja kannatinratkaisuissa.

Florentinin mukaan Ranskan puutuoteteollisuudessa on 450 tuhatta työntekijää, mikä on lähes yhtä paljon kuin maan autoteollisuudessa. -Ranskan metsätalous ja puunjalostus ovat kestävällä pohjalla ja mielestäni se ymmärretään laajasti poliitikkojen ja kansalaisten keskuudessa. On kuitenkin harmillista, että ympäristöliikkeet toimivat metsänkäyttöä vastaan eivätkä ymmärrä sitä, että hoidettu metsä sitoo hiiltä paremmin kuin vanha hoitamaton metsä. Ympäristöjärjestöille on tärkeää vain suojelu eikä niinkään kestävä metsätalous, joka turvaa myös luonnon monimuotoisuuden.

-Vaikka ympäristöjärjestöillä on epäilyksiä puutuotannon hyödyistä ilmastomuutoksen kannalta, olen toista mieltä. Hiilidioksidi varastoituu rakennuksessa puuhun sen käytön elinkaaren ajaksi, kunnes se poltettaessa vapautuu. Ympäristöaktivistit sanovat, että puita ei saisi tappaa kaatamalla sitä. Meidän tehtävä on selittää, että kaatamalla vanhaa metsää pienemmät puut voivat kasvaa paremmin. 

Kampanja puun käytön puolesta 

FCBA kampanjoi Florentinin mukaan vahvasti puurakentamisen puolesta. -Meillä on tieteellistä näyttöä siitä, miten puutalossa asuminen edistää ihmisten hyvinvointia. Puhumme paljon puun ominaisuuksista, paloturvallisuudesta, tekniikasta ja akustiikasta ilman suurempaa vaikutusta kuulijoihin. Mutta emme puhu tarpeeksi elämisen laadusta ja hyvinvoinnista puutaloasumisessa. Puurakentamisen ja puupohjaisen biotalouden mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi. Meillä on ollut kolme vuotta kestävä kampanja puun käytön puolesta. Kasvu näkyy siinä, että rakentamiseen tarkoitettujen massiivipuuelementtien kysyntä on vahvasti kasvanut.

Puurakentaminen on Florentin arvion mukaan Ranskan kaupungeissa vahvassa kasvussa. -Meillä on lähdössä liikkeelle 24 puurakentamisen isoa hanketta, mitkä ovat kouluja ja muita julkisia rakennuksia sekä toimisto- ja kerrostaloja. Meillä ei koskaan aiemmin ole ollut puurakentamista kohtaan näin laajaa kiinnostusta. Nyt mukana ovat Pariisi puurakentamisesta innostuneen pormestarin johdolla sekä lähikaupungit.

Lisätietoja:

Journalisti MSSc Markku Laukkanen, markku.laukkanen(at)audiomedia.fi, puh. +358 502 589

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.