Soihin ja turvemaihin keskittyvä tieteellinen Suopäivä-kokous oli menestys

keskiviikko, 23.11.2022

Soihin ja turpeeseen liittyvä tieto ja päätöksenteko on avainasemassa Suomen ilmastopolitiikassa. Siksi Suoseuran järjestämän tieteellisen Suopäivä-tapahtuman teemana oli tänä vuonna ”Suot yhteiskunnallisen murroksen keskiössä”. Seminaarin avasivat maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja avajaistervehdys saatiin myös ympäristöministeriöstä. Kutsuesitelmät pitivät tilaisuudessa professori Maria Kopsakangas-Savolainen (Suomen ympäristökeskus) turpeen roolista energiasiirtymässä ja apulaisprofessori Annukka Vainio (Helsingin yliopisto) aiheesta ”Oikeudenmukainen siirtymä soilla ja turvemailla: haasteita ja mahdollisuuksia”. Kolmas kutsuesitelmä oli ainutlaatuinen katsaus soiden tutkimuksen ja käytön muutoksesta viime vuosikymmenten Suomessa professori Harri Vasanderilta (Helsingin yliopisto).

Seminaarin ohjelma koostui aamupäivän kolmen kutsuesitelmän lisäksi iltapäivän vertaisarvioiduista suullisista esityksistä ja postereista. Näitä esityksiä oli yhteensä 50, ja ne oli jaettu aiheittain seitsemään esitelmäosioon. Päivän teeman mukaisesti yksi osio esitteli maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Lisäksi tarjontaan sisältyi esitelmiä mm. soiden suojelusta, hiilenkierrosta ja käytöstä sekä suokulttuurista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista suoluontoon. Soiden metsätalouskäyttö ja ympäristöystävällisyyden parantamiskeinot suometsätaloudessa olivat myös vahvasti esillä. Esitelmien lisäksi ohjelmassa on suoaiheista taidetta ”Suomaalaiset”-taiteilijatyöryhmältä.

Suopäivä-seminaari on foorumi, jossa soiden ja turpeen tutkijat, päättäjät, teollisuuden edustajat ja yleisesti soista kiinnostuneet ihmiset voivat kohdata ja keskustella soiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Suopäivä on alan ainoa suomenkielinen, säännöllinen tapahtuma ja tänäkin vuonna sen aiheet saivat hyvin julkisuutta eri medioissa ja noteerattiin keskeiseksi soita käsitteleväksi tapahtumaksi kuluvan vuoden aikana. Tilaisuuteen osallistui yli 100 ihmistä mm. yliopistoista, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Ilmatieteen laitoksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Geologian tutkimuskeskuksesta, etujärjestöistä, kunnista ja teollisuudesta.

Vuoden 2022 Suopäivää rahoitti Metsämiesten Säätiö. Suopäivän vaikuttavuus syntyi etenkin alan ihmisten kohtaamisesta pitkän rajoitusajan jälkeen ja tilaisuudessa oli hyvin innostunut ilmapiiri. Suoseura on vuonna 1949 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoitus on edistää soiden ja turpeiden tutkimusta ja kestävää käyttöä. Suoseura on Kansainvälisen suoyhdistyksen IPS:n Suomen kansallinen komitea.

Lisätietoja:
Suoseuran puheenjohtaja, erikoistutkija (MMT) Sakari Sarkkola, Luonnonvarakeskus (Luke),
sakari.sarkkola(a)luke.fi, puh. 0295325409
Suopäivän järjestelytoimikunnan pj, tutkija Aino Korrensalo, Luonnonvarakeskus (Luke), aino.korrensalo(a)luke.fi,
puh. 0295322153
https://www.suoseura.fi/category/suopaiva/
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.