Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Suomen Metsäyhdistys vei toimittajat uuden sukupolven metsäbiotalouteen

maanantaina, 23.12.2019

Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä toimittajamatka suuntautui syyskuussa 2019 Kaakkois-Suomeen. Matkan aiheena oli kestävä, luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen huomioon ottava metsätalous sekä uuden sukupolven metsäteollisuus. Matka herätteli ajatuksia siitä, mikä vaikutus kasvavan metsäbiotalouden lisääntyvällä raaka-ainetarpeella on metsänomistajille ja metsäteollisuudelle.

Toimittajat tutustuivat UPM:n Kaukaan tehtaisiin, Stora Enson Imatran nestepakkauskartonkitehtaaseen ja Metsä Woodin Kertopuun Punkaharjun tuotantoon sekä yhtiöiden tutkimustoimintaan näillä tehdaspaikkakunnilla. Matkalla vierailtiin myös MTK:n ja Metsähallituksen järjestämillä metsäkohteilla ja keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa muun muassa ilmastoystävällisestä metsätaloudesta. Metsämuseo Lustossa syvennyttiin metsäkulttuuriin.

Toimittajamatka oli osa Suomen Metsäyhdistyksen pitkäjänteistä toimittajayhteistyötä, joka tukee metsäalan näkökulmien tuomista esiin mediassa ja julkisessa keskustelussa. Vuoden 2019 matkalle osallistui yhdeksän toimittajaa merkittävistä valtakunnallisista ja alueellisista tiedotusvälineistä.

Toimittajamatkalle osallistui myös edustajia metsäalan tahoista, joiden kanssa Metsäyhdistys järjesti matkan vierailukohteet. Samalla toteutui matkan tavoite kontaktien lisäämisestä median ja metsäalan välillä.

Toimittajamatkan lisäksi Metsäyhdistys järjestää toimittajaopiskelijoille vuosittain päivän mittaisen metsäkurssin, jonka tavoitteena on herättää opiskelijoiden mielenkiinto metsäalaan ja tarjota heille kontakteja ja lähteitä alan ajankohtaisten asioiden seuraamiseksi. Elokuussa 2019 vuorossa oli Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun uutisja ajankohtaisjournalismin kurssi. Päivään osallistui kaikkiaan 27 opiskelijaa.

Aamupäivän luento-osuudessa käsiteltiin metsäsektoria ja metsäluonnon hoitoa Suomessa, alustajina Hannes Mäntyranta Metsäyhdistyksestä sekä tietokirjailija, kasvitieteilijä Seppo Vuokko. Iltapäivän retki suuntautui Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaan metsäkohteelle ja Metsä Woodin Lohjan Kerto-tehtaalle, missä kuultiin myös puheenvuoro metsäalan uusista tuotteista.

Osana toimittajayhteistyötä Metsämiesten Säätiön apuraha mahdollistaa myös Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvaston, jossa esitellään uusia puupohjaisia tuotteita ja palveluita. Kuvasto julkaistaan suomeksi ja englanniksi osana forest.fi-verkkolehteä. Tulevaisuuskuvastoa päivitetään jatkuvasti. Se on suosittu sekä toimittajien että metsäalan asiantuntijoiden taustamateriaalina.

Lisätietoja:

Viestinnän johtava asiantuntija Anna Kauppi, Suomen Metsäyhdistys, anna.kauppi(a)smy.fi, puh. 0400 702 102

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.