Tarinat teollista puurakentamista koskevan politiikkaohjauksen taustalla – löytyykö tarinoiden ytimestä näkemys alan viennin kasvusta?

keskiviikkona, 05.12.2018

Helsingin yliopistossa on analysoitu tyypillisiä tarinalinjoja eli narratiiveja, jotka Suomessa liittyvät puheeseen puurakentamisen politiikkaohjauksesta. – Havaitsimme neljä erilaista tarinalinjaa. Lisäksi alan toimijaverkostossa on tiivis ydin, jossa muutamilla toimijoilla on suhteellisesti vahvemmat vaikutusmahdollisuudet kuin toisilla, kertoo WoodVision 2025 -hankkeen tutkimuskoordinaattori Heini Vihemäki. 

Tutkimuksessa tunnistettujen teollisen puurakentamisen tulevaisuuden kehitykseen liittyvissä, tarinalinjoissa nousee esiin neljä tyypillistä, jossain määrin kilpailevaa linjaa. Kolme näistä linjoista tukee puurakentamisen kasvua. Eroja on mm. siinä, millaiset tavoitteet ja politiikkakeinot nähdään tavoiteltaviksi, ja millaisten toimijaryhmien edustajat niitä tyypillisesti käyttävät. Analyysi perustui kolmeentoista teollisen puurakentamisen liiketoiminnan ja politiikkaohjauksen asiantuntijan haastatteluun, osallistuvaan havainnointiin sekä kirjallisuuskatsaukseen. Lisäinformaatiota tästä.

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa täydennetään puukerrostalorakentamisen politiikka-analyysia erittelemällä toimijoiden suhteita ja koordinaatiota, ja toimijaverkostojen vaikutuskeinoja ja -mahdollisuuksia. Lisäksi vertaillaan Suomen ja Itävallan sekä Suomen ja Ruotsin puurakentamisen politiikkaympäristöjen ja -ohjauskeinojen tehokkuutta. Lisäksi arvioidaan alan viennin kasvumahdollisuuksia ja tukitarpeita vuosien 2025-2030 aikajänteellä erityisesti Suomen osalla. 

Wood Vision 2025 –hanke eli ”Arvoverkostot metsästä puurakentamiseen kansainvälisessä vertailussa: Politiikkaohjauksen tehokkuus ja yhteensovittaminen” toteutetaan Helsingin yliopistossa vuosina 2017-2019 dekaani Ritva Toivosen johdolla. Hankkeen päärahoittaja on Metsämiesten säätiö. Rahoittajina ovat myös Maa- ja metsätalousministeriö, MTK ja Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Lisätietoja:

Dekaani, MMT Ritva Toivonen, ritva.toivonen(at)helsinki.fi, puh. 040 526 8512

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.