Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Tropiikin metsät tutuksi - Metsäopiskelijoiden kenttäkurssi Mekongin alueella 2019

torstaina, 27.06.2019

Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella toimiva Viikin Tropiikki-instituutti (VITRI) järjesti Laosissa olevien kumppaniyliopistojensa kanssa kolmen viikon mittaisen intensiivisen kenttäkurssin tammikuussa 2019. Kurssijärjestettiin Laosin pohjoisosassa, ja kurssin paikallisena koordinaattorina toimi Luang Prabangin kaupungissaolevan Souphanouvongin yliopiston maatalous-metsätieteellinen osasto.Kurssille osallistui yhteensä 23 opiskelijaa, joista 13 Suomesta, seitsemän Laosista, kaksi Myanmarista ja yksi Thaimaasta. Ennen kurssille osallistumista, suomalaisten opiskelijoiden oli läpäistävä valmisteleva metodikurssi edellisenä syksynä, jossa käytiin läpi kaikkien kurssilla käytettyjen menetelmien teoria ja taustat.

Kurssilla opiskellut menetelmät olivat a) trooppisten metsien puuvarojen inventointi ja b) biodiversiteetin kartoitus, c) paikallisväestön elinkeinojen analyysi, d) metsäntuotteiden arvoketjut, sekä e) ympäristömuutosten arviointi. Jokainen kurssin opiskelija pääsi myös käytännössä harjoittelemaan kaikkien edellä mainitun viiden menetelmän käyttöä maastossa ja kylissä.

Opettajia kurssilla oli kahdeksan, joista viisi VITRIsta ja kolme Laosista. Edellä mainittujen opettajien lisäksi kurssilla oli käytettävissä paikallisia kasvi- ja puulajien tunnistamisen asiantuntijoita.

Käytännössä kurssi jakautui kolmeen osaan: 1) Taustatiedot alueesta ja menetelmien harjoittelu kentällä, 2) ryhmätyöt kolmessa eri kylässä ja niitä ympäröivillä alueilla (luonnonmetsät, istutusmetsät, kaskipellot ym.), ja 3) ryhmätöiden purku, raportointi ja loppuseminaari. Ryhmätöiden viimeistely, purku, ja kurssin loppuseminaari järjestettiin Souphanouvongin yliopiston tiloissa Luang Prabangin kaupungissa, Pohjois-Laosissa.

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan kenttäkurssi oli onnistunut ja täytti hyvin sille asetetut tavoitteet. Monet opiskelijat olivat sitä mieltä, että tämän kenttäkurssi auttoi ymmärtämään tropiikin metsiin ja luonnonvaroihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Kenttäkurssin sivusto sisältää mm. kurssin ohjelman sekä raportit kurssilla tehdyistä ryhmätöistä. Kurssinsivusto on löydettävissä alla olevasta osoitteesta.

Metsämiesten Säätiöltä saatu tuki opiskelijoiden matkakustannusten korvaamiseen oli keskeinen kurssin onnistumisen kannalta: stipendin turvin Helsingin yliopiston opiskelijat pystyivät kattamaan pääosan kurssille osallistumisesta aiheutuneista matkakuluista.

Lisätietoja:

Professori Markku Kanninen, Helsingin ylopisto, Metsätieteiden osasto, markku.kanninen(a)helsinki.fi

https://blogs.helsinki.fi/vitriblog/courses-events/completed-courses/laos-field-course-2019/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.