Tutkimus tunnistaa vastuullisuus-käsitteen nousua kestävyyden rinnalle metsäpolitiikassa

perjantai, 09.09.2022

Yliopistojen yhteistutkimus tarkastelee metsäpolitiikan vaikuttavuutta – fokuksessa kestävyys Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen toteuttamassa ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa pureudutaan metsäpolitiikan vaikuttavuuteen 1990-luvulta alkaen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on kestävyys metsäpolitiikan tavoitteissa ja toteutuksessa. Hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja päättyy vuoden 2023 keväällä.

Projektitutkija, MMM Teemu Harrinkari Helsingin yliopistosta kertoo, että hankkeen aineisto on pääosin kerätty syksyn 2021 ja vuoden 2022 alkupuolen aikana, mukaan luettuna alkukesällä 2022 järjestetty asiantuntijatyöpaja, jossa visioitiin metsäpolitiikan tulevaisuutta alkaneen vuosikymmenen kuluessa. ”Meneillään on aineistojen analyysit ja raportointi. Kuitenkin jo nyt, vuonna 2021 ja 2022 analysoidun kirjallisuuden ja vuonna 2022 kerätyn laadullisen haastatteluaineiston analyysin alustavien tulosten valossa voi todeta joitain huomioita.

Esimerkiksi kestävyyden pilarimallia, joka sisältää taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalis-kulttuurisen ulottuvuuden, on pidetty soveltuvana tapana jäsentää kestävyyttä kansallisessa metsäpolitiikassa. Ulottuvuuksien painottaminen on vaihdellut ajan mukana ja tarkastelunäkökulmasta riippuen”, kertoo Harrinkari. Itä-Suomen yliopiston tutkija Teija Kanniainen keskittyy analysoimaan sosiaalisen kestävyyden näkökulmaa Suomen metsäpolitiikassa ja luonnontuotealan mahdollisuuksia.

Tutkijoiden mukaan alustavien tulosten valossa toimiville metsäpolitiikan ohjauskeinoille pidetään leimallisena laajapohjaista ja osallistavaa valmistelutyötä. Politiikan sisällön muodostamista koskien tutkimustiedon ja eri keinovaihtoehtojen vaikutusanalyysejä pidetään tärkeinä metsäpoliittisen keskustelun yhteisten näkökulmien ja poliittisten linjausten muodostamisessa. ”Etenkin tulevaisuuden metsäpolitiikan kehittämiseen liittyen on haastatteluista tunnistettu vastuullisuus kestävyyttä laajempana käsitteenä. Tämä saattaakin nousta vielä merkittävämmäksi tulevaisuuden metsäpolitiikan kehittämisessä”, arvioi Harrinkari. Tutkimushanke jatkuu keväälle 2023. Jatkotyö sisältää mm. alustavaa selvitystä huoltovarmuudesta metsäpolitiikassa.

Tutkimusryhmä: dekaani Ritva Toivonen (HY), tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen (ISY), tutkija Teemu Harrinkari (HY), tutkija Teija Kanniainen (ISY), erikoistutkija Kaisa Korhonen-Kurki (Syke), professori Teppo Hujala (ISY)


Lisätietoja:
Dekaani Ritva Toivonen, Helsingin yliopisto, ritva.toivonen(a)helsinki.fi, puh. 040 526 8412
Tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto, jukka.tikkanen(a)uef.fi, puh. 050-594 2049
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.