Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Työharjoittelu Ecuadorin sademetsässä

tiistaina, 26.03.2019

Metsämiesten Säätiön apuraha teki mahdolliseksi työharjoitteluni Jama-Coaque luonnonsuojelualueella Ecuadorissa. Vietin kaksi kuukautta tutkimuskeskuksella keskellä trooppista sademetsää, jonka aikana toimin tutkimusavustajana. Työ sisälsi pääasiassa datan keräämistä alueen linnuista ja kerätyn datan käsittelyä.

Harjoittelun aikana sain kokemusta tutkimuksen teosta, alueen eläinlajiston ekologiasta, lintujen rengastamisesta ja vaikeassa maastossa työskentelystä. Harjoittelu tukee trooppisen metsän opintojani ja saatu kokemus varmasti auttaa minua tulevaisuuden suunnitelmieni toteutumisessa. Ilman Metsämiesten Säätiön tukea en olisi voinut suorittaa kyseistä harjoittelua, sillä tein työtä ilman palkkaa. Työskentelin voittoa tavoittelemattomalle järjestölle, jonka tavoitteena on suojella viimeiset sademetsät Tyynenmeren rannikolla Ecuadorissa. Tutkimuksen tekeminen alueen lajistosta auttaa luonnonsuojelualueen säilymisessä ja mahdollistaa sen laajenemisen.

Lisätietoja:

 Opiskelija Christa Vilkki, chrivill(a)gmail.com

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.