Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Työharjoittelu FAO:n metsäosastolla Roomassa

perjantaina, 04.10.2019

Työskentelin harjoittelijana (6kk) FAO:n pääkonttorilla Roomassa järjestön Metsäpolitiikka ja resurssit osastolla.

FAO:n Expression of Interest harjoitteluohjelma valmentaa alan harjoittelijoita toimimaan kansainvälisinä konsultteina YK-järjestöissä ja ohjelma on todella hyvä lähtökohta kansainväliselle uralle.

Työtehtäväni keskittyivät hallinto ja maankäyttö sektorille REDD+ tiimissä. Tehtäviini kuului UN-REDD FAO:n työohjelman ja yleisen FAO REDD+ ja NFM - tiimin tukeminen ja kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen (SDGs ja NDCs). Erityisesti keskityin maastrategioihin (Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Kaakkois-Aasia), metsänhoidon tehostamiseen, maankäyttösektoriin ja maatalouden käytäntöjen parantamiseen metsäkadon vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tähän liittyen  työskentelin vähähiilisen maa- ja metsätalouden, ilmastofiksun peltometsäviljelyn, agroekologian, ruokaturvan, hiilidioksidimarkkinoiden, biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden. Muita mielenkiintoisia teemoja olivat naisten tasa-arvon ja vaikutusvallan edistäminen, alkuperäiskansat ja ihmisoikeus näkökulma sekä green climate fund ja carbon finance (results-based payments ja benefit sharing).

Korkeakouluharjoittelu FAO:n konsulttiohjelmassa oli aivan mieletön kokemus ja antoi näköalapaikan FAO:ssa ja YK-järjestöissä järjestön työhön ja hallintoon sekä dynamiikkaan suhteessa muihin YK-järjestöihin. Työ FAO:ssa on todella inspiroivaa ja kunnianhimoista! Harjoittelu on ollut yksi parhaista asioista, joita olen koskaan tehnyt ja intohimoni kansainväliseen työhön ja kysymyksiin on vain kasvanut kokemuksen myötä! Kokemus on ollut myös loistava ponnahduslauta työskentelyyn ulkomailla ja olen todella kiitollinen tästä kokemuksesta! Kiitän Metsämiesten Säätiötä antamastaan apurahasta ja työharjoitteluni tukemisesta! Once in a lifetime experience!

Lisätietoja:

Opiskelija Helena Lehtonen helena.lehtonen(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.