Työharjoittelu Pietarin metsäyliopistossa 2017

keskiviikkona, 25.10.2017

Olin työharjoittelussa Pietarin metsäyliopistossa (Saint Petersburg State Forest Technical University) kuluvan vuoden touko-heinäkuussa, 2.5.-24.7.2017. Työtehtäviini kuului yhteydenpito ulkomaisiin yhteistyöyliopistoihin, konferenssien ja seminaarien järjestäminen, vierailijaryhmien opastaminen Pietarissa sekä muu satunnainen asioidenhoito yliopistolla. Työharjoittelun ohella osallistuin venäjän kielen kurssille samaisessa yliopistossa.

Harjoittelujakso vastasi siihen asettamaani odotuksiin. Päällimmäisenä tavoitteena oli kielen oppiminen ja venäläisen työ- ja toimintakulttuurin ymmärryksen parantaminen, sekä kontaktiverkoston luominen. Kielitaito parani paljon ja kynnys käyttää venäjää niin kirjallisissa tehtävissä kuin puheessa mataloitui huomattavasti. Verkostoa rakentui niin yliopiston kuin vierailevien organisaatioiden suuntaan, kuin myös paikallisiin opiskelijoihin – Venäjällä henkilökohtaiset suhteet osoittautuivat erityisen oleelliseksi asioiden edistämisessä. Tämä on olennaisesti myös osa työ-/toimintakulttuuria. Niin ikään käytännön toiminta ja eläminen Venäjällä tulivat luonnollisesti tutuksi.

Edellä mainittujen tekijöiden seurauksena toiminta myös tulevaisuudessa Venäjällä tuntuu helpolta ja realistiselta vaihtoehdolta ja mahdollisuudelta. Pidän tärkeänä myös sitä, että pystyn itse toimimaan kontaktina niille venäläisille, joilla on yhteistyöhalukkuutta Suomen suuntaan. Uskon, että pystyin tuomaan esille suomalaisen metsäalan ja metsäkoulutuksen mahdollisuuksia positiivisessa valossa. Olen kaiken kaikkiaan odottavainen Venäjä-yhteistyöstä, ja toivon että pystyn hyödyntämään kokemaani myös jatkossa.

Kiitän Metsämiesten Säätiötä saamastani tuesta, jota ilman harjoittelujaksoa ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Lisätietoja:

Opiskelija Lauri Korhonen, lauri.korhonen(at)edu.karelia.fi

Executive Director of International Centre of Forestry and Forest Industry Svetlana Tereshchenko,
Saint Petersburg State Forest Technical University, teresveta(at)mail.ru

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.