Työharjoittelu Skotlannissa

tiistaina, 08.10.2019

Tein metsätalousinsinöörin opintoihin kuuluvan pakollisen työharjoittelun Skotlannin länsirannikolla valtion metsissä. Skotlannissa valtion metsiä hoitaa Forestry and Land Scotland, jossa työskentelin. Valtion metsien osuus on 33 % metsäpinta-alasta, ja suurin osa on metsätalousmaata.

Tärkeimpänä saavutettuna asiana koen harjoittelun aikana saadun monipuolisen kokemuksen. Pääsin tutustumaan kaikkeen, mitä FLS tekee, eli riistanhallinnasta luonnonhoitoon. Opin kokonaisvaltaisesti Skotlannin metsänhoidon erityispiirteet sekä periaatteet. Sain hyödyllistä kokemusta myös tulevaisuuden uraa varten Suomessa, kun pääsin tekemään taimikon- ja maanmuokkausjäljen inventointia sekä metsäsuunnittelua. Opin myös tunnistamaan erilaisia metsätuhoja, joiden kanssa skotlantilaisilla on ongelmia, kuten tukkimiehentäit ja versopolte.

Kiitän Metsämiesten Säätiötä erittäin paljon työharjoitteluni mahdollistamisesta ja hyvästä kommunikaatiosta! Ilman tarvittavaa rahoitusta harjoitteluni ei olisi ollut mahdollinen ja Metsämiesten Säätiön ansiosta pääsin kehittämään kansainvälistä osaamistani, joka on yksi opintojeni aikaisista päätavoitteistani.

Lisätietoja:

Opiskelija Tuomas Kuittinen, tuomas.v.kuittinen(a)edu.karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.