Työtä ja toimintaa metsässä -hankkeessa koulutetaan nuoria metsätöihin ja tuotteistetaan 4H:n metsätoimintaa

torstai, 07.12.2017

Työtä ja toimintaa -hankkeessa tuotteistetaan Suomen 4H-liiton metsätoimintoja. Vuonna 2017 hankkeen painopisteinä olivat 4H-Metsätyömallien tuotteistaminen, Metsissä Mahdollisuus -aineiston kehittäminen, 4H-yhdistysten tukeminen Suomi 100 vuotta -toimintoihin liittyen sekä kansainväliseen metsäpedagogiikkaan liittyvän yhteistyön jatkaminen.

Metsätyömallien kehittämisen painopisteenä oli taimikon varhaishoito. Pilotoinneissa kerättiin kokemuksia metsäalan toimijoiden yhteistyöstä koulutusten järjestämisessä, erilaisista koulutettavista kohderyhmistä sekä haettiin uusia keinoja nuorten tavoittamiseen. Metsätyön tekemiseen 4H-yrittäjänä kehitettiin malli. Hankkeen pilotointikursseihin osallistui 59 nuorta.

Työtä ja toimintaa metsässä 2017 -hankkeen innoittamana käynnistyi muitakin nuorten metsätyön kehittämiseen liittyviä hankkeita (Digimetsä-hanke Itä-Suomessa ja Taimikon varhaishoito -hanke Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla). Työtä ja toimintaa metsässä -hanke mahdollistaa metsätyökäytäntöjen levittämisen käyttöön kaikkiin 4H-yhdistyksiin.

Hankkeessa tuettiin 4H-yhdistyksiä ja 4H-nuoria Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvissä toiminnoissa. Tulevaisuuden kuusi -paketteja välitettiin 4H-yhdistysten kautta noin 3 000 kappaletta ja 4H-yhdistykset perustivat nuorten kanssa 47 uutta 4H-metsikköä. 

Suomen 4H-liiton metsäryhmä osallistui Tšekissä järjestettyyn European Forest Pedagogics -konferenssiin ja aloitti yhdessä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa vuonna 2018 Suomessa Pudasjärvellä järjestettävän konferenssin valmistelut.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Juha Ruuska, Suomen 4H-liitto, juha.ruuska(at)4h.fi, puh. 044 783 0305

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.