Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Työtä ja toimintaa metsässä -hankkeessa tuotteistetaan 4H:n metsätoimintoja

maanantaina, 07.01.2019

Työtä ja toimintaa metsässä -hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan Suomen 4H-liiton metsätoimintoja. Vuonna 2018 hankkeen painopisteinä olivat 4H-Metsätyömalli, Metsissä Mahdollisuus -aineistojen ja Metsäteemakerho -aineistojen uudistaminen sekä kansainvälisen metsäpedagogiikkaan liittyvän yhteistyön jatkaminen. 

Metsätyön pilotoinneissa kerättiin kokemuksia metsäalan toimijoiden yhteistyöstä koulutusten järjestämisessä, erilaisista koulutettavista kohderyhmistä sekä nuorten ryhmässä työskentelemisestä. Työtä ja toimintaa metsässä -hanke on innoittanut muitakin nuorten metsätyön kehittämiseen liittyviä hankkeita (Digimetsä-hanke Itä-Suomessa ja Taimikon varhaishoito -hanke Pohjois-Pohjanmaalla). Työtä ja toimintaa metsässä -hanke mahdollistaa metsätyökäytäntöjen levittämisen kaikkien 4H-yhdistyksien käyttöön. 

Vuonna 2018 aloitettiin Metsäteemakerho -aineistojen uudistaminen. 4H-yhdistysten käyttöön suunniteltiin uudenlainen Metsäsalapoliisit kerhotuote. Ensimmäisenä tuotettiin Metsäsalapoliisit metsän tutkijoina -kerho. Siinä lapset tutustuvat kymmenen kerhokerran aikana metsään ja tekevät tehtäviä/havainnointeja puihin, maaperään, kasveihin ja eläimiin liittyen.

Suomen 4H-liiton metsäryhmä osallistui Pudasjärvellä järjestetyn European Forest Pedagogics -konferenssin valmisteluihin ja toteutukseen. Metsäryhmä järjesti konferenssissa työpajoja, joissa esiteltiin 4H-järjestön metsäisiä toimintoja (mm. 4H:n metsätyö ja Metsäsalapoliisit -kerho)

Hankkeelle haetaan jatkoa Metsämiesten Säätiöltä vuodelle 2019.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Juha Ruuska, Suomen 4H-liitto ry, juha.ruuska(at)4h.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.