Uteliaisuudella uuteen - Osaamisemme tarvitsee jatkuvasti päivitystä

torstaina, 09.01.2020

Metsähyvinvointi-hanke kehittää alan työkulttuuria ja synnyttää ymmärrystä hyvinvointituottavuudesta. Hanke viestinyt ja järjestänyt teemasta koulutustilaisuuksia sekä tukenut alan toimijoiden kanssa työntekijöiden osaamista. Metsähyvinvoinnin myötä on lähtenyt syntymään useita uusiutumista ja ajan tasalla pysymistä tukevia aloitteita: valmisteilla on mm. materiaaleja ja koulutusta opettajille ja opiskelijoille sekä selvitys puuhuollon työntekijöiden osaamistarpeista.

On paljon pysyvää osaamista, mutta samalla on huomattava, että myös monet tällä hetkellä työelämässä tarvittavat taidot vanhenevat ja uutta on omaksuttava. Tahti on ollut kiihtyvä. Onkin tarkasteltava omia kykyjä, uskallettava kyseenalaistaa esteitä ja samalla rohkeasti rakentaa omaa osaamista. Keskustelut metsäalan opettajien, työnantajatahojen sekä ammattijärjestöjen kanssa kertovat tästä sekä tulevaisuuden osaamistarpeista.

Metsäala on vaikuttavuudeltaan suuri, mutta työntekijämäärältään suhteellisen pieni. Osaamisen päivittämiseen sopivaa materiaali on saatavilla, mutta sitä ei aina osata tai ymmärretä hyödyntää. Metsäalan toimijat näkevät tärkeäksi, että tietoa ja materiaalia on saatavilla myös alan omalla kielellä ja alan lähtökohdista rakennettuna.

Oman nykyisen ja tulevan työnkuvan hahmottaminen on oleellista, jotta kykenee ottautumaan päivittyvälle tiedolle ja ymmärtämään sen tarpeen. Suurin hyöty saadaan, kun uuden oppiminen tapahtuu omista lähtökohdista käsin. Puuhuollon työnjako 2020 -selvitys sekä opiskelijoiden työelämätaitojen materiaalit vastaavat näihin tarpeisiin. Eri tahojen tuloksia ja ymmärryksen lisääntymistä jaetaan mm. Metsähyvinvointi-tilaisuuksien, -sivuston ja -uutiskirjeen kautta.

Hyvinvointi ja osaaminen kulkevat käsi kädessä. Hyvät valmiudet ja ymmärrys omista vastuista sekä omasta osaamisesta ja panoksesta tuovat merkityksellisyyttä työhön. Motivoitunut ihminen on myös tuottava.

Metsähyvinvointi-hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Säätiön apurahoilla on käynnissä myös mm. Metsäopettajien Akatemia, Puuhuollon työnjako 2020 -selvitys sekä Metsäalan Johtamisakatemia.

Lisätietoja:

viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen(a)metsateho.fi, puh. 0405704777

toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja(a)metsateho.fi, puh. 0405284359

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.