Uudistuuko metsäyrittäjä?

perjantaina, 07.10.2016

Suomessa on paljon puhetta investoinneista ja suunnitelmista metsäteollisuuteen. Biotehtaan rakentaminen Äänekoskelle kuitenkin etenee suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa, eli puun käyttö todellakin lisääntyy ja sekä sellu- että sahateollisuudelle nykyhetki että tulevaisuus näyttää lupaavalta. Uusia tuotteita innovoidaan puusta ja metsäalan organisaatioita laitetaan uusiksi kiihtyvällä tahdilla. Voidaan todella puhua rakennemuutosalasta, sillä kelkka on käännetty auringonlaskun alasta menestyjäksi niin lyhyessä ajassa, että harva meinaa sen perässä pysyä.

Lisääntyvä puun käyttö on nostanut keskusteluun monimuotoisuuden ylläpitämisen ja raaka-aineen kestävän käytön; Toimitaanko todella kestävällä pohjalla? Miten sen varmistamme? Sertifikaattien sekä omaehtoisten monimuotoisuutta ja vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden kysyntä alalla on selkeässä kasvussa – aiheestakin. Metsäteollisuus haluaa kantaa entistä suuremman vastuun metsien kestävästä käytöstä, sillä se on kalliille Suomelle ainut keino säilyttää paikkansa globaaleilla markkinoilla. Samaan aikaan metsäteollisuus ulkoistaa toimintojansa ja vastuuta yrittäjille enenevin määrin toimintojen tehostamiseksi.

Toimintojen tehostaminen edellyttää digitalisoitumista, joka on muuttunut arkipäiväiseksi tavaksi toimia myös metsäalalla. Haasteeksi onkin muodostunut pysyä ajan tasalla kaikista uusista digitaalisista sovelluksista ja osata hyödyntää niitä liiketoiminnassa.

Puun korjuumäärien kasvattaminen samanaikaisesti kun toimintoja teollisuudessa ja puunkorjuussa tehostetaan on luonut uudenlaisen tarpeen ja mahdollisuuden alan pienyrittäjien yhteistyölle, verkostoitumiselle, palveluiden tuotteistamiselle sekä osaamisen päivittämiselle.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Uudistuva metsäyrittäjä – hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta ja Metsämiesten Säätiöstä tehdäkseen osansa kelkan oikean suunnan osoittamiseksi. Metsäalan toimijat ovat tilanteessa, jossa on pakko uudistua ja tarkastella osaamista muuttuneessa tilanteessa.

Hankkeen kunnianhimoisina tavoitteina on:

  1. lisätä metsäpalvelu- ja koneyrittäjien liiketoiminta- ja ammattiosaamista, jotta metsäsertifiointijärjestelmien ja sertifiointiryhmien hallinta muodostuisi konkreettiseksi osaksi kaikkea palveluntarjontaa
  2. luoda alustoja ja työkaluja, jotka yhdistävät metsäpalveluyrittäjien ja koneyrittäjien osaamisen uusilla tavoilla palveluverkostoiksi
  3. lisätä yrittäjien osaamista olemassa olevien digitaalisten aineistojen, työkalujen ja palvelujen hyödyntämiseksi
  4. lisätä yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä lisätä kannustavan palkkauksen käyttöönottoa yrityksissä
  5. edistää sertifioidun puun saatavuutta
  6. lisätä metsäpalvelun tarjoajien ja koneyrittäjien tunnettuutta vaihtoehtoisina palveluntuottajina metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden keskuudessa

Metsäpalveluyrittäjät ja koneyrittäjät yhteistyössä

Alan kehittymisen tarpeisiin hanketta ovat olleet aktiivisesti ideoimassa ja viemässä eteenpäin sekä Meto -metsäpalveluyrittäjät että Koneyrittäjien liitto. Työrukkasiksi yrittäjät valitsivat metsäalan hankkeita menestyksekkäästi vetäneen Hämeen ammattikorkeakoulun sekä tulevaisuusosaamisen taidoista ja kauppatieteellisestä tutkimuksesta tunnetun Turun yliopiston. Hanke käynnistyi kesällä 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Odotettavissa työpajakiertue, tapahtumia, seminaareja sekä retkiä.

Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen työpajakiertue, joka kattaa 6 – 7 paikkakuntaa ja 12 – 14 työpajaa. Kiertueella pääsee päivittämään osaamisensa PEFC ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista, kehittämään liiketoimintaa ja ylläpitämään työhyvinvointia. Työpajakiertueen lopputuloksena syntyy metsäalan yrittäjille käytännön työkirja palveluiden tuotteistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, konseptoituja palveluita 5 – 8 kpl yrittäjien väliseen yhteistyöhön, kuten tilaus-, tarjous-, sopimuslomakkeita, markkinointimateriaalia sekä digitaalinen materiaali paketti itseopiskeluun sertifikaateista.

Yrittäjät järjestävät yhteistyössä muiden metsätoimijoiden kanssa maakunnissa 3 – 4 metsätapahtumaa, joissa esitellään toimintaa ja palveluita ja toteutetaan kaksi opintomatkaa ulkomaille metsätapahtumiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria, joiden yhteydessä toteutetaan tulevaisuustyöpajat.

Hankkeen tapahtumat on tarkoitettu alan yrittäjille, metsäalan toimijoille, metsänomistajille ja sidosryhmille. Työpajakiertueiden materiaalit pyritään tuottamaan mahdollisimman pian myös verkkosivuille, jotta mahdollistetaan itseopiskelu yrittäjien itsensä tärkeiksi katsomista asioista jos työtilanne ei mahdollista kiertueen koulutuspäiviin osallistumista.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Palos, HAMK Oy, minna.palos(at)hamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.