Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opinnot Norjan Åsissa

maanantaina, 27.05.2019

Suoritin syyslukukauden 2018 vaihdossa Norjan Åsissa, NMBU yliopistossa (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Neljän kuukauden vaihto-opinnoissani keskityin laajentamaan tietojani kestävästä kehityksestä sekä ilmastonmuutoksesta, jotka ovat tärkeässä asemassa luonnonvarojen hallinnassa nyt ja tulevaisuudessa.

Vaihto-opiskelun parhaita puolia oli yliopiston kansainvälinen ilmapiiri ja mielenkiintoiset keskustelut ympäristöalan opiskelijoiden kanssa. Eri lähtökohdista olevien ihmisten kanssa opiskelu opetti uudenlaista näkökulmaa luonnonvarojen hallintaan. Opinnoissa korostettiin opiskelijoiden merkitystä tulevaisuuden tekijöinä ja opiskeluun kuului olennaisesti vuoropuhelu opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Verkostoitumisen ohella englannin kielen käyttämisestä tuli sujuvampaa ja ruotsia tuli käytettyä arkipäiväisissä tilanteissa. Lisäksi aloin opiskella norjan kielen sanastoa vaihto-opintojen aikana. Kielitaidon parantumisesta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa niin työelämässä kuten myös vapaa-ajalla.

Norja oli maana uskomaton kokemus vuoristoineen, vuonoineen sekä vaelluskohteineen. Uudet ystävät ja vaeltaminen olivat mieleenpainuvia. Suosittelen vaihtoon lähtemistä siis kaikille, joilla tulee eteen sellainen mahdollisuus. Vaihto-opiskelu ei poista mahdollisuuksia vaan lisää niitä ja samalla antaa uutta näkökulmaa opiskeltavaan alaan.

Lämpimät kiitokset Metsämiesten Säätiölle, jonka myöntämä avustus auttoi osaltaan vaihto-opiskelun mahdollistamisessa.

Lisätietoja:

MMK Liisamari Rasimus, Helsingin yliopisto, liisamari.rasimus(a)helsinki.fi, puh. 0504933289

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.