Vaihto-opiskelu Brittiläisen Kolumbian yliopistossa

torstai, 31.05.2018

Vaihto-opiskeluni tavoite Brittiläisen Kolumbian yliopistossa oli tutustua kansainväliseen metsätalouteen ja oppia toimimaan kansanvälisessä toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteenani oli parantaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoani. Näitä tavoitteita vasten peilatessani vaihto-opiskelujaksoni oli onnistunut kokemus.

Yliopistossa suoritin neljä kurssia, jotka olivat makroekonomian perusteet, kansainvälinen metsätalous, kestävä energiapolitiikka ja hakkuumenetelmät. Kurssit olivat mielenkiintoisia ja tarjosivat kattavan kuvan kansainvälisestä metsätoimintaympäristöstä sekä Brittiläisen Kolumbian metsänhoidosta.

Kansainvälisen metsätalouden kurssilla tutustuimme erilaisiin metsäekosysteemeihin ympäri maailmaa sekä tekijöihin, jotka ovat olleet tai tulevat olemaan haasteita kyseisissä ekosysteemeissä. Lisäksi pohdimme kuinka näihin ongelmiin ja haasteisiin on vastattu ja mikä on kansainvälisen yhteisön rooli ongelmien torjumisessa. Samalla teemalla jatkui myös kestävä energianpolitiikkakurssi, mutta pääpainotuksena oli ilmastokysymykset ja vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi pohdimme globaalisti metsien roolia energiantuotannossa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Hakkuumenetelmät kurssilla keskityimme Brittiläisessä Kolumbiassa käytettyihin hakkuu- ja lähikuljetusmenetelmiin. Kurssin tiedot eivät juurikaan ole siirrettävissä Pohjoismaiseen toimintaympäristöön, mutta toisaalta kurssi lisäsi ymmärrystä miksi Suomessa on käytössä tavaralajimenetelmä ja miksi Pohjois-Amerikassa käytetään kokorunkomenetelmää.

Vaihto-opiskelujakson tärkein tavoite oli kuitenkin parantaa kielitaitoa ja saada kansainvälistä kokemusta. Opiskelu ja kurssit tukivat näitä tavoitteita, mutta myös monimuotoinen opiskelijayhteisö antoi arvokasta kokemusta kielellisistä ja kulttuurillisista eroista ympäri maailmaa.

Vaihto-opiskelujakson onnistumisen kannalta Metsämiesten Säätiön tuki oli oleellinen. Metsämiesten säätiön myöntämän 2000 euron apurahan käytin lentolippuihin Helsingistä Vancouveriin ja takaisin Helsinkiin. Lisäksi apuraha riitti kattamaan myös suurimman osan opiskelumateriaaleista.

Lisätietoja:

Opiskelija Simo Ikäheimonen, simo.ikaheimonen(at)gmail.com, puh. +358 40 843 3798

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.