Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Prahassa

torstaina, 27.06.2019

Suoritin vaihto-opintoni keväällä 2019 Prahassa "Czech University of Life Sciences (CULS)"- yliopistossa. Yliopiston kurssitarjonta ja kampus vastasivat hyvin paljon Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen laitoksen rakennetta. Tarjolla oli kursseja niin maatalous- metsä kuin elintarviketieteistäkin, ja näistä kaikista vaihtoehdoista myös talouteen painottuneet linjat.

Itse painotin opinnoissani erityisesti kaupallisia opintoja. Nämä kurssit oli järjestetty englannin kielellä ja opettajat olivat lähtöisin Yhdysvalloista, ja heillä oli taustaa yritysmaailmasta ennen yliopisto-uralle lähtöä, joten lähestymistapa asioihin oli käytännönläheinen. Asioita käytiin paljon läpi tapaus-esimerkkien myötä ja teorian opiskelu jätettiin enemmänkin opiskelijan omalle vastuulle.

Kouluun hakeminen itsessään oli hyvin organisoitu Helsingin yliopiston puolelta ja minulle oli selvää kuinka asioiden kanssa tulee edetä. Meille oli järjestetty myös mahdollisuus saada tietoa asioista Prahassa aiemmin opiskelleelta Helsingin yliopiston opiskelijalta, joka pystyi antamaan vinkkejä asunnonhakuun ja muihin vaihto-opintoihin liittyviin asioihin.

Praha oli vaihtokohteena sopivan edullinen, vaikkakin asuntojen hintataso on maan kasvavan talouden vuoksi voimakkaassa kasvussa. Kohde oli myös siinä mielessä hyvä, että se mahdollisti matkailun naapurimaissa helposti ja edullisesti linja-autolla, junalla, tai halpalentoyhtiöillä. Elintasossa oli huomattavissa, että maa tulee kuitenkin edelleen Suomea yhden pykälän verran perässä, joka ilmeni mm. Elintarvikkeiden laadussa ja siinä etteivät kaikki palvelut olleet välttämättä saatavilla sähköisesti.

Omaa vaihto-opiskeluaikaani pidän onnistuneena, sillä koen erityisesti suullisen kielitaitoni parantuneen ja varmuuteni käyttää englannin kieltä kasvaneen. Luonnollisesti myös oman arkielämän siirtäminen uuteen kulttuuriin ja uuteen maahan toi paljon uutta perspektiiviä siihen, mitkä ovat omassa arjessa tärkeitä ja toimivia asioita. Opintojen suhteen käytännönläheisempi ote loi hyvää kontrastia akateemisempaan otteeseen, johon olin aiemmin tottunut.

Pidän Metsämiesten Säätiön tarjoamaa apurahaa tärkeänä ja uskon sen parantavan tulevien metsäammattilaisten ammatillisia valmiuksia, ottaen huomioon metsäalan vientipainotteisuuden ja vaihto-opintojen taloudellisen vaativuuden.

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Mikko Veistola, mikko.veistola(a)helsinki.fi, puh. -

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.