Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Saksan Eberswaldessa

tiistaina, 26.03.2019

Opiskelin talvilukukauden 2018-2019 Eberswalden yliopistossa nimeltään Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Opiskeluni koostui kansainvälisestä metsänhoidosta- ja politiikasta sekä perehtymisestä saksalaiseen metsänhoitoon ja puun käyttöön. Opiskelu avasi uusia näkökulmia myös energia- ja ilmastopolitiikkaan ja lisäsi näin ymmärrystä saksalaiseen ajattelutapaan metsänhoidosta ja kestävästä kehityksestä sekä Euroopassa että kehittyvissä maissa.

Opiskeluni koostui mm. metsänkasvatuksen, puun käytön ja puutavaralogistiikan kursseista. Luennoilla käsiteltiin myös Non-timber forest products (NTFP) ja Agroforestry -hankkeita. Sosioekonomian opinnot avasivat kehittyvien maiden metsäpolitiikan näkökulmia ja kansainvälisen kommunikoinnin harjoitukset auttoivat ymmärtämään kommunikointihaasteita eri kulttuurien välillä. Kansainvälinen opiskelijayhteisö toi arkipäivän näkökulmaa eri kulttuureista tulevien ihmisten väliseen yhteistyöhön. Saksan kielen opiskelu paransi kielitaitoani merkittävästi ja elämä itä-saksalaisessa pikkukaupungissa ja lukuisat vierailut Berliinissä syvensivät ymmärrystä saksalaisesta kulttuurista ja elämänmenosta.

Metsämiesten Säätiön apuraha auttoi merkittävästi vaihto-opiskeluni toteuttamisessa. Apurahan turvin pystyin järjestämään asumiseni ja opiskeluni Saksassa. Olen erittäin tyytyväinen kokemuksiini ja oppeihini, joita vaihto-opiskelun kautta sain.

Lisätietoja:

metsätalousinsinööriopiskelija Eija Laamanen, eija.laamanen(a)edu.xamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.