Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Vancouverissa

perjantaina, 07.06.2019

Hankkeen tavoitteena oli tutustua kansainväliseen metsätalouteen ja oppia toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteenani oli oppia puhumaan ja kirjoittamaan sujuvaa englantia. Näiden tavoitteiden toteutumista tarkastellessani voin todeta, että Vancouverissa vietetty lukukausi oli todella onnistunut kokemus, Suoritin vaihto-opiskelun University of British Columbiassa. Suoritin kolme hyvin erilaista ja opettavaista kurssia.

Suorittamani kurssit olivat kansainvälinen metsätalous, puunkorjuu Brittiläisessä Kolumbiassa sekä ekosysteemipalveluiden kaukokartoitus. Kurssit antoivat kattavan kuvan Brittiläisen Kolumbian metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista. Puunkorjuun kurssilla meillä oli monta maastopäivää. Tällöin pääsimme tutustumaan puunkorjuumenetelmiin ja korjuussa käytettyihin koneisiin käytännössä. Opimme, kuinka puiden hakkuu ja lähikuljetus voidaan hoitaa kustannustehokkaasti haastavassa maastossa. Korjuumenetelmät poikkeavat radikaalisti pohjoismaissa käytettävästä tavaralajimenetelmästä eikä kurssilla opittua tietoa voi suoraan siirtää kotimaiseen toimintaympäristöön.

Kansainvälisen metsätalouden kurssilla tutustuimme metsätalouden haasteisiin globaalissa toimintaympäristöissä. Kävimme pääasiassa läpi metsätalouden ekosysteemeille aiheuttamia uhkia ja mietimme, kuinka metsätaloutta voisi kehittää kestävämpään suuntaan eri puolilla maailmaa.

Kaukokartoituskurssilla tutustuimme pääasiassa erilaisiin kaukokartoitusaineistojen tulkintamenetelmiin, mikä hyödytti minua myös graduni kirjoittamisessa.

Vaihto-opiskelulle asettamani tavoitteet täyttyivät. Englannin kielen taitoni kehittyi valtavasti. Lisäksi opin paljon sekä kansainvälisestä että Kanadan metsätaloudesta. Sain paljon uusia ystäviä ja verkostoiduin eri maalaisten metsäopiskelijoiden kanssa. Kansainvälisten verkostojen luominen voi avata tulevaisuudessa monia ovia globaalilla metsäalalla.

Metsämiesten säätiön apurahalla oli suuri merkitys hankkeen toteutuksen kannalta. Voin suositella vaihto-opiskelua kaikille. Lukukausi Vancouverissa oli yksi elämäni antoisimmista ajanjaksoista!

Lisätietoja:

Opiskelija Pekka Manninen, Itä-Suomen yliopisto, pekkamanni93(a)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.