Vaihto-opiskelu Wienissä

maanantaina, 27.03.2017

Lähdin opiskelijavaihtoon Itävallan pääkaupunkiin Wieniin syyslukukaudeksi 2016–17 keräämään kansainvälistä kokemusta ja parantamaan kielitaitoa. Suoritin osan Helsingin yliopiston maisterivaiheen opinnoista Wienin Life Science-yliopistossa, joka paikallisittain tunnetaan lyhenteellä Boku (Bodenkultur). Opiskelut olivat osana Erasmus-vaihto-ohjelmaa ja suorittamani kurssit painottuivat lähinnä metsäalan liiketaloustieteisiin.

Opiskelu kahdella kielellä, englannilla ja saksalla, paransi huomattavasti sekä kirjoitettua että puhuttua kielitaitoa. Toisen yliopiston opiskelumenetelmät sisäistin nopeasti, vaikka eroavaisuuksia oli runsaasti. Itävallan metsäala on hyvin erilainen kuin Suomessa, minkä pohjalta saatiin hyviä keskusteluja metsäopiskelijoiden keskuudessa. Vaihdon aikana pääsin tutustumaan paikalliseen kulttuuriin tiiviisti, sain paljon uusia tuttavuuksia ja paransin osaamiani kieliä rutkasi. Uskon vaihtokokemukseni hyödyttävän minua tulevaisuudessa sekä henkilökohtaisessa että työelämässä.

Metsämiesten Säätiön apurahalla pystyin rahoittamaan hyvän osan opiskelijavaihdon kustannuksista, mistä olen hyvin kiitollinen. Apurahan käytin takautuvasti kattamaan syntyneitä elin- ja matkakustannuksia. Kiitän Metsämiesten Säätiötä tuestanne vaihto-opiskeluani kohtaan.

Lisätietoja:

MMK Santeri Rautio, santeri.rautio(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.