Valmennusohjelma paransi työstä palautumista

maanantai, 13.06.2022

Koskisen Oy:n puuhankinnan valmennusohjelman tavoitteena oli vahvistaa työhyvinvointia, lisätä muutoskyvykkyyttä ja itsensä johtamisen taitoja sekä tiimin yhteistyön tuloksellisuutta. 

Organisointi ja valmistelu 
Ohjelman suunnittelu, aikataulut sekä viestinnän ja työskentelyn organisointi. Lisämateriaalivinkit, jotta ne jotka haluavat pääsevät helposti eteenpäin

Keynote puheenvuorot 
Jaksojen työskentely käynnistetään parin tunnin innostavalla tuleviin teemoihin orientoivalla puheenvuorolla.

Starttityöpaja 
Pari tuntia tiimipalaverin tai muun säännöllisen kokoontumisen yhteydessä: Miksi tehdään? Mitä tehdään? Miksi tehdään näin?

Työskentelyn rakenne ja työskentelyohjeet
Valmentajabotit 
Itsenäinen perehtyminen ja oivalluttava treeni valmentajabottien kanssa 15 minuuttia/valmentajabotti

Esimiesten valmistautuminen
Kahden tunnin fasilitoitu keskustelu Minä muutoksen vetäjänä

Ryhmävalmennukset (2,5 h – 1 päivä)
Tiimipalaverin tai muun säännöllisen kokoontumisen yhteydessä, lähtökohtina hyvinvointi, yhteinen onnistuminen ja itsensä ohjaaminen.

Onnistumisen seuranta
Arvioidaan jaksojen toteutuksen jälkeen onnistumista ja tarvetta kehittää tulevien jaksojen toteutusta tai painopisteitä.

Osallistujan ajankäyttö valmennusohjelmaan
Starttityöpaja, ryhmävalmennukset ja valmentajabotit, yhteensä noin 20 tuntia/henkilö. 

Valmennusohjelman onnistuminen
"Valmennusohjelman tuloksena mietimme aiempaa enemmän yhdessä muutoksien vaikutusta työhömme ja kehitämme yhdessä uusia tapoja tehdä työtä. Työyhteisökyselyn mukaan toimihenkilöiden töistä palautuminen on parantunut ja koetaan, että työ sekä muu elämä ovat tasapainossa", kuvaa metsäjohtaja Joonas Ojasalo valmennusohjelman vaikutuksia.

Lisätietoja
Koskisen Oy:n metsäjohtaja Joonas Ojasalo 
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.