Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Virtuaalitodellisuuden sovellukset metsiin perustuvassa palveluliiketoiminnassa

keskiviikkona, 11.01.2017

Virtuaalitodellisuuden tarjoamat sovellusmahdollisuudet visualisointityökaluna lukuisien muiden alojen ohella ovat metsäalalla mittavat. VRForest-tutkimusryhmä sai Metsämiesten Säätiöltä apurahan, jonka avulla mm. toteutettiin opiskelijatöinä demopalveluita immersiivisillä 360-videoilla metsiin perustuvilla palvelumarkkinoilla. Opiskelijat testasivat valmiita 360-videosisältöjä kuudessa eri yhteydessä palveluliiketoiminnan pohjana yhteensä 112 käyttäjälle.

Hankkeen aikana toteutettiin kirjallisuuskatsaus virtuaalitodellisuuden aiemmista käyttösovelluksista ja aloitettiin gradutyö, jossa toteutetaan testauksia markkinointikäyttöön suunnatun virtuaalitodellisuussovelluksen käytöstä. Lisäksi järjestettiin virtuaalitodellisuusseminaari Helsinki Think Companyllä Viikissä, jossa puhujan oli Keith Russell kolmenkymmenen vuoden kokemuksella virtuaalitodellisuuden kehityksestä. Kokeilut toteutettiin seuraavissa yhteyksissä:

  1. urheilu
  2. asuntokauppa
  3. matkailumarkkinointi
  4. hyvinvointi
  5. virkistyspalvelut liikuntarajoitteisille ja
  6. koulutus

Käyttäjätestausten tulosten ja myöhemmin toteutettujen demopalvelujen testien perusteella virtuaalitodellisuus soveltuu kuluttajamarkkinoilla erityisesti kohteisiin, joissa asiakkaan päätöstä edeltävä unelmointijakso on pitkä - kuten matkailu- ja asuntokauppamarkkinoilla.

Vastaavasti myös metsänomistukseen liittyvä visualisointipotentiaali tunnistettiin ja nopeimmin sovellettavat käyttökohteet löytyvät teollisuuden koulutuspalveluiden sekä metsänomistajapalvelumarkkinoiden yhteydestä, sillä näiden alojen toimijat ovat selkeästi kiinnostuneita kehittämään palveluitaan.

Virtuaalitodellisuus sopii myös esimerkiksi toimenpiteiden visualisointiin tarjoamalla ymmärrettävän kokemuksen mittakaavasta sekä mahdollisuuden visualisoida toimenpiteitä, joilla on ajallisesti pitkä vaikutus. Yrityspalvelupuolen potentiaalia tunnistettiin etenkin kohteissa, joissa toiminnallisten virtuaalitodellisuussovellusten avulla voidaan harjoitetalla toimenpiteitä etukäteen virtuaalitodellisuusympäristöässä, etäneuvonnassa ja -koulutuksessa sekä myynnin ja verkkomyynnin työkaluin. Arvontuotantopotentiaali näissä toimenpiteissä syntyy mm. virheiden välttämisestä koituvista säästöistä sekä madaltuvasta rajakustannuksesta koulutuksessa.

Hankkeen aikana todettiin, että virtuaalitodellisuuden ohella lisätty todellisuus ja laajasti yhdistetty todellisuus ovat aiheita, joita tulee tutkija ja soveltaa metsäalan kilpailukyvyn parantamiseksi. Sovellusten käyttökohteet ja potentiaali arvontuotantoon ovat mittavat, mutta etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa jo saatu tuki Metsämiesten Säätiöltä on ollut ratkaisevan tärkeää, sillä uuden aiheen tutkimus ei vielä ole vakiinnuttanut asemaansa ja sen tutkijat metsäalalla ovat apurahojen ja hankkeiden varassa. Syksyllä 2016 VRForest-ryhmä oli esillä metsätieteen päivässä puheiden ja demoesittelyn merkeissä.

Metsäalan ohella VRForest-tutkimusryhmä on verkottunut aktiivisesti niin teknologiakumppaneiden kuin sovelluksista kiinnostuneiden tahojen kanssa. Metsäalaa on nyt pyritty sovelluskehitysyhteistyön kautta yhdistämään mm. telakka- ja konepajateollisuuden, asuntomarkkinoiden ja verkkokaupan kanssa.

Useiden alojen yhdistämien nopeuttaa oppimista eikä aiheuta kilpailutilannetta toimijoiden kesken. Tuki etenkin toimintansa alkuvaiheessa olevalle VRForest-yksikölle on ollut tärkeää, jotta myös metsäalalle - muiden alojen ohella - saadaan soveltavaa tutkimusta ja kehitystä yhdistetyn todellisuuden liiketoiminnan kiihdyttämiseen.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Osmo Mattila, Helsingin yliopisto, osmo.mattila(at)helsinki.fi

http://www.helsinki.fi/vrforest/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.