Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Virtuaalitodellisuus metsiin perustuvassa palveluliiketoiminnassa

torstaina, 03.01.2019

Metsäalalla on kehitetty uusia virtuaalitodellisuusteknologioita hyödyntäviä sovelluksia niin puukaupan, huonekalumyynnin, virkistys- ja hyvinvointipalveluihin kuin poliittiseen viestintäänkin. Näitä sovelluksia on tutkittu vuoden 2018 aikana Metsämiesten Säätiön apurahalla Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksen Mixed Reality Hub –tutkimusryhmässä. 

Virtuaalitodellisuudessa toteutetun metsän elvyttävyystutkimus on jatkanut aiempaa tutkimushaaraa todellisissa metsäympäristöissä, jossa ihmiset ovat arvioineet metsäympäristön koettua elvyttävyysvaikutusta. Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että näkökentän peittävät virtuaalitodellisuuslasit saattavat auttaa käyttäjiä rentoutumaan nopeammin kuin tutkimuksissa, joissa on käytetty näyttöruutuja ja luontovideoita osana rentoutumista.

Lisäksi hankkeen aikana saadut tutkimustulokset alleviivaavat teknologioiden tarjoamaa voimakasta kokemusta, mutta myös palvelumuotoilututkimuksen merkitystä ja henkilökunnan sitouttamista teknologioiden käyttöön. Uudet teknologiat kuitenkin motivoivat ja houkuttelevat ihmisiä altistumaan viestinnälle niin myynnissä kuin poliittisessa viestinnässä.

Poikkitieteellinen Mixed Reality Hub -tutkimusryhmä tutkii jatkuvasti uusien visualisointiteknologioiden hyödyntämistä metsäalan lisäksi esimerkiksi lääketieteissä, pedagogiassa, informaatioteknologiassa, matkailussa ja on avoin yhteistyölle sektorirajoista välittämättä. Yhteistyötä tehdään suoraan sovelluskehittäjien ja hyödyntäjätahojen kanssa. Näin päästään tutkimaan käyttäjien kokemuksia parhailla mahdollisilla sovelluksilla ja todellisten asiakkaiden keskuudessa.

Keskeistä ryhmän tutkimuksessa on viestin perille meneminen: miten ihmiset saadaan kiinnostumaan uusista asioista ja muuttamaan käyttäytymistään – oli kyseessä oppiminen tai myyminen. Metsämiesten Säätiön tarjoama tuki on osaltaan taannut sen, että metsäalalla on päästy tekemään tutkimusta uusien visualisointiteknologioiden hyödyntämiseen liittyen. Tämä on edesauttanut sitä, että rohkeita sovelluksia on lähdetty toteuttamaan käytännössä.

Lisätietoja:

Post doc -tutkija Osmo Mattila, Mixed Reality Hub -tutkimusryhmä, Metsätieteiden yksikkö,
Helsingin yliopisto, osmo.mattila(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.