Yhteismetsien ja hoidettujen metsien taloudelliset ja ekologiset edut

keskiviikko, 28.04.2021

Suomessa syntyy uusia yhteismetsiä alati kiihtyvällä vauhdilla. Tämän lisäksi olemassa olevat yhteismetsät laajenevat. Niillä on erinomaiset edellytykset tuottaa paitsi laadukasta sahatavaraa myös vaikuttaa hiilijalanjälkiin. Työryhmämme tuotti yhteismetsiä ja hoidettuja metsiä käsittelevän videon.

Videolla metsäinsinööri Timo Pietilä esittelee muun muassa 12 vuotta sitten istutettua kuusentaimikkoa, joka on Kemira-rahoituskelpoinen kohde. Hän kertoo, että taimikonhoitoa (nuoren metsän kunnostusta) on tehty, mutta sitä ei ole tehty ajallaan. Tässä yhteydessä Pietilä toteaa rehevien ojitusalueiden (jotka on istutettu kuusikolle) heinittyvän ja vesottuvan hyvin voimakkaasti. Tästä syystä taimikon heinäntorjunta pitäisi tehdä ensimmäisen kerran 1-3 vuoden kuluttua istutuksesta ja taimikon perkaus viimeistään siinä vaiheessa, kun taimikko on noin puolitoista metriä korkea. Metsänhoidon eri vaiheet on suoritettava ajallaan, jotta metsä kasvaa mahdollisimman hyvin ja jotta siitä voidaan tehdä laadukasta tukkipuuta.

Videon tekstiosuuksissa käsitellään sitä, miksi yhteismetsiin liittyminen on kannattavaa taloudellisessa ja ekologisessa mielessä. Niissä todetaan muun muassa, että yhteismetsien verotus on alhaisempi ja valtio maksaa niiden perustamiskustannukset lähes kokonaan. Tämän lisäksi yhteismetsään liittyminen on edullista ja sen omistaminen vaivatonta. Lisäksi perinnönjako on yhteismetsien kohdalla helpompaa. Niitä muodostettaessa ei synny turhia kuluja eikä näkemyseroja. Metsät eivät myöskään pirstaloidu.

Oikeaoppisesti rakennetut yhteismetsät noudattavat suunnitelmallisen, tehokkaan ja tuottavan metsätalouden periaatteita. Näitä periaatteita noudattava yhteismetsä takaa tasaisen ja jatkuvan tuoton. Yhteismetsät ovat yrityksiä, joissa toimii suuruuden ekonomia: tuotannon kasvaessa keskimääräiset kustannukset laskevat. Eli tämä takaa pienemmät yksikkökustannukset ostettuihin palveluihin ja tarvikkeisiin liittyen. Yhteismetsät mahdollistavat myös laajat virkistys- ja metsästysmahdollisuudet.

Olemme olleet yhteydessä videon tiimoilta muun muassa Suomen metsäkeskukseen ja Suomen Metsäsäätiöön. Olimme yhteydessä Suomen metsäkeskuksen yhteismetsien asiantuntijaan, jolta saimme kannustavaa palautetta, arvokkaita kommentteja ja asiantuntijoiden yhteistietoja, joita voimme hyödyntää tässä ja tulevissa videohankkeissamme.

Olemme jakaneet videota sosiaalisen median palveluissa, kuten Youtubessa ja Facebookissa. Facebookissa jaoimme videon esimerkiksi Metsämiesten säätiön sivuilla. Jatkamme yhteydenottoja metsäalan organisaatioihin ja jaamme videota sosiaalisen median kanavissa.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu video kertoo muutamassa minuutissa saman informaation, jonka lukemiseen kuluu monta kertaa pidempi aika. Videotuotannon avulla tieto saadaan välitettyä niin, että se jättää jälkensä ihmisten mieliin. Vuosi vuodelta yhä suurempi osa internetiin ja sosiaaliseen mediaan tuotettavasta sisällöstä on videota.

Yritämme hankkeella osaltamme edistää metsäalan vetovoimaa, metsätyön merkityksellisyyttä ja tehdä alaa yleisesti tunnetuksi. Teemme tämän metsänhoidon ja yhteismetsäomistuksen kontekstissa. Mielikuva metsäalasta liittyy vahvasti sen käytäntöihin, muuttuu ajassa ja kytkeytyy alan vetovoimaan, uusiutumiseen ja osaavaan työvoimaan. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.

Videon tuotantoprosessin viimeisinä vaiheina olivat kuva- ja äänimateriaalin viimeistely sekä musiikin äänittäminen ja sen viimeistely. Metsämiesten Säätiö myönsi rahoituksen näihin työvaiheisiin.

Lisätietoja:

Muusikko, äänisuunnittelija Jarmo Huhta, Jauran Yhteismetsä, jarmohuhta1(a)gmail.com, puh. 050-539 6475

https://www.youtube.com/watch?v=eS-dI4s4OEw

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.