Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Yhteistyöllä asiakkuusosaamista ja kansainvälisyyttä metsätalousinsinöörikoulutukseen

perjantaina, 18.12.2020

Ammattikorkeakoulujen metsätalousinsinöörikoulutuksille tulleessa työelämäpalautteessa on tuotu esille, että metsällisen perusosaamisen rinnalle yhä tärkeämmäksi ovat nousemassa asiakaspalvelu- ja markkinointiosaaminen. Tämä tulee vastaan usein jo vastavalmistuneiden ensimmäisissä työtehtävissä, puunhankintaesimiehen tai metsäasiantuntijan tehtävissä. Hankkeen ”Mti-opetuksen kehittämishanke –yhteistyötä, työelämäyhteistyötä ja kansainvälisyyttä opetukseen” kehittämistavoitteena on ammattikorkeakoulujen yhteistyössä suunnitella ja ottaa käyttöön opintomateriaaleja ja harjoituksia , jotka keskittyvät juuri tähän osaamisalueeseen. Hankkeen aikana kerätään ja käsikirjoitetaan tilanneharjoituksia, joissa harjoitellaan asiakaskohtaamista erilaisissa metsäammattilaisen työssä vastaan tulevissa tilanteissa.

Näitä ovat esimerkiksi puunhankinnan tai muiden palvelujen myynnin ja toteuttamisen tilanteet. Hankkeessa luodaan riittävän laaja tilannetehtäväpooli, josta voidaan ottaa käyttöön kulloinkin sopivia harjoituksia. Harjoitukset simuloivat todellisia tilanteita. Ne ovat tyypillisesti opettajan ohjaamia ryhmäharjoituksia. Harjoitukset voidaan ajoittaa opintojen kannalta sopiviin kohtiin, esimerkiksi ennen toimihenkilöharjoittelua. Tällöin opiskelijoilla on jo tuntuma ja valmiuksia metsätoimihenkilön asiakaspalvelusta ennen harjoittelua. Harjoittelun jälkeen kerätään palautetta opiskelijoilta ja harjoittelupaikkojen yhdyshenkilöiltä. Palautteiden perusteella voidaan todentaa harjoitusten toimivuus ja niiden vaikutus asiakkuusosaamiseen.

Toinen hankkeen tavoite on suunnitella ja ottaa käyttöön yhteistyössä toteutettava opintokokonaisuus ”Introduction to Finnish Forestry” oppilaitoksiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Vaihto-opiskelijoiden määrä oppilaitosta kohden on yleensä pieni, jolloin erikseen toteutettavat opinnot eivät ole kovin kustannustehokkaita. Yhteistyön avulla voidaan myös hyödyntää eri oppilaitosten vahvuuksia. Opintokokonaisuus toteutetaan osittain verkko-opintoina, osittain intensiivitoteutuksena, joka sisältää myös maasto-opetusta. Toteutukseen kytketään myös kotimaisia opiskelijoita, joille tarjoutuu mahdollisuus kansainvälistymiseen kotimaassa.

Hanketta koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu. Muut osapuolet ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen työskentely on avointa, ja siihen voivat osallistua myös muut metsätalousinsinöörikoulutusta toteuttavat oppilaitokset.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Mäkelä, Karelia-ammattikorkeakoulu, jarmo.makela(a)karelia.fi, puh. 0505632183

Yliopettaja Ari Talkkari, Karelia-ammattikorkeakoulu, ari.talkkari(a)karelia.fi, puh. 0503497199

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.