Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäen tervehdys 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle

Hyvinvoinnin edistäjä jo 75 vuotta

Metsämiesten säätiö on yksi suomalaisen metsäalan peruskallioista. Säätiö on vakaa kuin kallio, mutta yksi merkittävä erokin löytyy. Se on muutos. Säätiöllä on mielenkiintoinen syntyhistoria, joka tuo sen toimintaan ajallista perspektiiviä. Säätiön historia peilaa osaltaan sitä, miten metsäala, metsätyöt, metsäalan ihmiset ja metsäalan tarpeet sekä sen kohtaamat haasteet ovat muuttuneet vuosien varrella.

Ilolla voidaan todeta, että Metsämiesten säätiö on pystynyt muuttumaan ja kehittämään toimintaansa aikakausien vaihtuessa. Erityisen hyvin muutosta kuvastaa säätiön visio, jossa edelleen on keskiössä metsäalan ihminen ja etenkin meidän metsäalan ihmisten hyvinvointi. Nyt hyvinvoinnin keskiössä ei kuitenkaan ole enää läskisoosi, kaurapuuro, kahvi ja tupakka, kuten aikanaan Metsätyömaiden muonitustoimistoa perustettaessa. Tämän päivän hyvinvoinnin tarpeet ovat varsin erilaisia. Nyt puhutaan muun muassa osaamisesta, verkostoitumisesta, työssä jaksamisesta, metsäkulttuurista, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, alan tunnettuudesta ja vetovoimasta.

Metsämiesten säätiön arvoista ja hyveistä kuvastuu halu suunnata tulevaisuuteen ja kokeilla ennakkoluulottomasti uutta. Ilman rohkeutta kokeilla ja joskus epäonnistuakin, ei synny uutta; ei aikaansaada muutosta. Uutta syntyy ihmisten kohtaamisissa ja niissä verkostoissa, joita säätiö rahoituksellaan aktivoi, uutta syntyy säätiön rahoittamassa tutkimuksessa, uutta syntyy ihmisten osaamisen kehittyessä, uutta syntyy ennakoitaessa tulevia kehityskulkuja ja mahdollisuuksia. Ennen kaikkea uutta synnyttävät kuitenkin hyvinvoivat ihmiset!

Kiitokset Metsämiesten Säätiölle, että olette olemassa – Teitä tarvitaan edelleen, nyt ja tulevaisuudessa!

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.