Helsingin yliopiston työelämäprofessori Lauri Hetemäen tervehdys 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle.

Metsäalan ennakoinnin ymmärtäjä ja tukija

Suomen metsäala on aina ollut hyvin riippuvainen maan rajojen ulkopuolelta tulevista vaikutteista. Näitä ovat olleet mm. maailmanmarkkinoiden heilahtelut, uudet teknologiat, yhteiskunnalliset myllerrykset ja sodat, arvojen muutokset, ilmastonmuutos ja EU:n politiikka. Toisaalta kotimaassa metsänomistuksen rakennemuutokset, poliittiset päätökset, kilpailukykytekijät, T&K, jne. vaikuttavat jatkuvasti Suomen metsäalan tulevaisuuden näkymiin.

Metsäalan toimintaympäristö on alati muuttuva ja yhä monitahoisempi – sen huominen ei ole vain uusi eilinen. Mutta mitä se voi olla ja miten se voi vaikuttaa Suomen metsäalaan?

Metsämiesten Säätiö on jo kauan sitten ymmärtänyt, että edellä olevat kysymykset ja niiden tutkiminen ovat aivan keskeisiä alan hyvinvoinnille. Metsämiesten Säätiön strategia vuodelta 2018 nosti metsäalan tulevaisuuden ymmärtämisen ja tekemisen eli ennakoinnin yhdeksi sen painopistealueista. Mutta ennakointitutkimuksen tukemisen perinne on Säätiössä tätä vanhempi. Itse olin esimerkiksi mukana Säätiön rahoittamassa laajassa ”Metsien käytön tulevaisuus” -ennakointihankkeessa jo vuosina 2007-2010. Tämän hankkeen viestintään saatiin myös merkittävästi tukea, josta tärkeimpänä esimerkkinä laajalla yleisölle suunnattu kirja. Säätiö myös tuki tässä hankkeessa ja sen jälkeen useita ennakointiin liittyviä väitöskirjahankkeita.
   
Viime vuosina olen sivusta seurannut useita Säätiön ennakointi-tutkimushankkeita ja päätellyt, että tällaisen työn tukeminen on jatkunut aiempaakin systemaattisemmin ja mittavammin. Voidaankin todeta, että Säätiön ymmärrys ja rahoitus metsäalan ennakoinnin tutkimukseen, koulutukseen ja viestintään on ollut aivan keskeistä metsäalalle tällä vuosituhannella. 

Säätiön tuen perimmäinen tarkoitus on ollut tietysti se, että Suomen metsäalaa voi hyvin ja menestyy. Se ei mene tulevaisuuteen silmät kiinni, vaan ennakoiden ja omaan tulevaisuuteensa vaikuttaen.  

Lisätietoja:
Työelämäprofessori Lauri Hetemäki, Helsingin yliopisto, lauri.a.hetemaki@helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.