Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston johtaja Jukka Tikkasen tervehdys 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle

Metsäalan pitkäjänteinen uudistaja 

Metsämiesten Säätiön viime vuodet ovat olleet menestyksellisiä ja yhteistyö metsäntutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa on ollut tiivistä.
 
Säätiö on tunnistanut koulutuksen merkityksen monipuolisesti sen eri tasoilla. Säätiön toiminta on arvokas tuki laadukkaan metsäntutkimuksen ja sen varaan rakentuvan yliopistokoulutuksen kehittämisessä.
 
Metsämiesten Säätiön suora tuki opiskelijoille on nykyaikanakin hyvin vaikuttava Säätiön toimintamuoto. Opiskelijoiden saama tuki opinnäytetöihin ja matkakustannuksiin on ollut tärkeä alalle tuleville nuorille ja avartanut monen tulevan metsäammattilaisen maailmankuvaa. Tämä tuki edustaa hyvin Säätiön alkuperäistä toiminta-ajatusta mahdollisuuksien tasa-arvoistajana.
 
Nykymaailmassa toimialat käyvät kovaa kilpailua osaajista. Metsämiesten Säätiö on ottanut aktiivista roolia metsäsektorin brändin rakentamisessa yhdessä toimijoiden kanssa ja siten parantanut metsäalan koulutuksenkin vetovoimaa.  
 
Koulutuksen kehittämiseen suunnattu tuki on mahdollistanut rohkeitakin koulutuskokeiluja, mikä on tärkeää kehitettäessä koulutusta vastaamaan ajan muuttuvia tarpeita. 
 
Viime vuosina Säätiö on onnistunut suuntaamaan ennakoivasti metsäntutkimusta ajankohtaisiin, tärkeisiin teemoihin, esimerkiksi metsäsektorin työhyvinvointiin ja johtamiseen sekä sosiaalisen kestävyyden tutkimiseen. Se on ollut sparraamassa hankevalmisteluja ja tuonut uusia näkökulmia hankkeisiin. Säätiön rahoitus on monessa tapauksessa toiminut siemenenä isommalle varsinaiselle tutkimushankkeelle. 
 
Säätiö tunnistaa toiminnassaan metsäalan pitkän historian, mutta sen arvoista heijastuu myös katse tulevaan. Metsäalan uudistuminen edellyttää ennakkoluulotonta vallitsevien ajatusten ja toimintatapojen kyseenalaistamista. Säätiön tuella on voitu siirtää uusien sukupolvien ajatuksia ja tapoja katsoa metsiä osaksi tutkimusta ja yliopistoissa annettavaa korkeinta metsäopetusta.  Näin on synnytetty – ja näin uskomme – synnytetään tulevinakin vuosina luovaa ja uudistavaa osaamista, joka tukee metsäalan kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.
 
Parhaat onnittelut 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle!
 
Lisätietoja:
Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osaston johtaja, jukka.tikkanen@uef.fi
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.