Suomen Metsämuseo Luston toimitusjohtaja Niina Urosen tervehdys 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle.

METSÄKULTTUURIN VASTUULLINEN VAALIJA

”Metsä on Suomen tuki.”  Ne, jotka ovat ajaneet Punkaharjun harjutielle ovat ihastelleet tätä kuusen taimi-istutuksena tehtyä tilataideteosta harjutien levähdyspaikan pengerryksessä. Suomen Metsämuseo Lusto seisoo Metsä-Suomen maamerkkinä puolen kilometrin päässä tuosta taimikkotekstistä, kansallismaisemassamme, kertoen suomalaisten metsäsuhteiden tarinaa menneisyydestä tulevaisuuteen, pohjoisen kansamme metsäkulttuuri-identiteettiä vahvistaen.

Jo 75 vuoden ajan Metsämiesten Säätiö on vaalinut metsäkulttuuria. Tästä osoituksena Metsämiesten Säätiö oli vahvana vaikuttajana Suomen Metsämuseo Lustoa perustettaessa jo vuonna 1994. Lusto on tällä hetkellä Suomen valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo ja metsäkulttuurin ja metsähistorian kansallinen muisti. Metsämiesten Säätiö on luotettava, vastuullinen ja kestävä toimija Suomen metsäalalla. Säätiö on pitkäjänteisesti ja laadukkaasti tukenut ja edistänyt metsäkulttuurin tallentamista, tutkimista ja säilyttämistä. Metsäkulttuuri vaikuttaa niin ihmisiin kuin metsiin. Samoin on tehnyt Metsämiesten Säätiö – se on vaikuttanut niin ihmisten kuin metsien hyvinvointiin ja toiminnallaan voimallisesti vahvistanut suomalaisten metsäsuhdetta ja -identiteettiä.

Kävin taannoin keskustelun tyttäreni kanssa metsien merkityksestä ja sain syvän vastauksen. ”Metsä merkitsee minulle kestävyyttä ja jatkuvuutta. Metsään mentäessä tietää, että se on ollut siellä jo ennen minua ja metsästä lähtiessä tietää, että sinne voi aina palata.” Metsä on siis alati muuttuva ympäristö. Se ei koskaan pysy samana. Metsä muotoutuu kuten ihminenkin, eri elämänvaiheiden ja ajan mukaan. Metsäkulttuuri käsittää yksilöiden sosiaalisissa yhteyksissä jakamat, metsään liittyvät arvot, merkitykset, käytännöt ja käsitykset. Metsäkulttuuri on jatkuva prosessi, joka muuttuu. Metsäkulttuuri on vuorovaikutteinen – se vaikuttaa ihmisiin ja toisaalta ihmisten toiminta vaikuttaa metsiin. Metsä pitää huolen ihmisestä. Metsä on suomalaisten tuki.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja, KTM, KM Niina Uronen, Suomen Metsämuseo Lusto, niina.uronen@lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.