Suomen Metsäyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Joensuun tervehdys 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle

VIESTINTÄ VAHVISTAA LUOTTAMUSTA METSÄALAAN JA TUO UUSIA OSAAJIA ALALLE

Metsäalalla on koko Metsämiesten Säätiön historian ajan tarvittu vahvaa uskoa tulevaisuuteen, jota säätiö on ollut edistämässä maamme jälleenrakennusvuosista lähtien. Säätiö on moninaisia hankkeita tukemalla ja käynnistämällä kehittänyt metsäalaa yhdessä alan toimijoiden ja tekijöiden kanssa ja auttanut alaa uudistumaan sen eri muutosvaiheissa. 
 
Metsäyhdistys on saanut kunnian olla mukana toteuttamassa monia viestinnän hankkeita. Erityisesti nuorisoviestinnän hankkeet ovat suunnanneet katseen tulevaisuuteen ja sen tekijöihin. Esimerkkinä tästä on 2000-luvun alun taantuman aika, jolloin moni metsäalallakin epäili työnsä jatkuvuutta ja merkitystä. Juuri silloin tarvittiin luottoa parempaan tulevaisuuteen sekä nuoriin osaajiin. Metsämiesten Säätiö lähti tuolloin empimättä rahoittamaan Suomen Metsäyhdistyksen yhdessä metsäalan kanssa käynnistämää Metsä Puhuu -viestintähanketta.  
 
Metsä puhuu -hanke on siitä lähtien kertonut, mihin kaikkeen puuta ja metsiä käytetään kestävästi ja tulevaisuutta rakentaen, ja millaista on olla omalla työllään mukana jopa pelastamassa maailmaa. Hankkeen verkkosivuilta voi lukea tarinoita metsäalan tekijöistä ja löytää tietoa siitä, miten alalle pääsee eri koulutusmahdollisuuksien kautta. Hankkeen laajaa sivustoa uudistetaan Metsämiesten Säätiön rahoituksen avulla parhaillaan – viestintä päivittyy ja elää ajassa. 
 
Uskon, että Metsä puhuun ja monien muiden Metsämiesten Säätiön kanssa yhteistyössä toteutettujen vaikuttavien viestintähankkeiden luoma positiivinen näkemys metsäalasta kantaa kauas. Yhteinen viestintä vahvistaa luottamusta työhömme ja innostaa alalle uusia osaavia ja motivoituneita ihmisiä. Tuloksena on heidän tekemänään lukemattomia uusia ja raikkaita puupohjaisia ratkaisuja, mikä auttaa maailmaa irti fossiilitaloudesta.
 
Suomen Metsäyhdistys on kulkenut koko Metsämiesten Säätiön historian ajan yhteisillä poluilla. Haluamme itsekin nuorekkaana ja notkeana metsäalan viestinnän tekijänä kulkea kanssanne myös tulevaisuudessa yhteisen hyvän eteen töitä tehden. Ala tarvitsee yhteistyökykyisiä, sitoutuneita ja tulevaisuuteen uskovia tekijöitä ja rahoittajia vahvan metsätalouden ja -teollisuuden tukena – toimijoita, joilla on myös juuret ja tieto metsäalan merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu, Suomen Metsäyhdistys ry, kirsi.joensuu@smy.fi 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.